kisel

[ˈɕiːs.ɛl]
kiseln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kisel

Hur uttalas ordet kisel?

[ˈɕiːs.ɛl]

Hur används ordet kisel

 • "En typ av mineral, kallad perovskite, har i kristallform visat sig kunna ersätta kisel i solceller."
 • "Kristallerna är billigare och lättare att producera än kisel och kan med tiden visa sig bli den produkt som kan göras solenergin konkurrenskraftig."
 • "De använder en kemisk process för at få de speciella egenskaperna på kisel."
 • "Vanlig strandsand smälts ned för att man ska kunna ta kisel ur den."
 • "I dag finns det nya saneringsmetoder som ånga, värme och kisel som professionella sanerare använder sig av."
 • "Men i cellerna behövs ren kisel, och det kostar att få fram, säger Anders Hagfeldt."
 • "En fördel med den nya cellen är att den svarar bättre på den blå delen av ljusspektret, jämfört med kisel som är bra åt det infraröda hållet."
 • "Det låter kanske inte mycket – vanliga solceller på exempelvis hustak ligger på 15-16 procent och solcellsfarmer på 20 procent – men då krävs i första fallet kisel, eller ovanliga grundämnen som tellur och indium, eller tungmetaller som kadmium."
 • "– Det är min dröm – att hitta material som inte är ovanliga eller giftiga som du kan lägga på kisel, säger Martin Green, en annan i forskningslaget, till tidningen."
 • "– Du kan sätta dem på bilkarosser, på stål, brickor, polymerer, eller till och med kisel, säger Hao Xiaojing till Sydney Morning Herald."
 • "De använder en kemisk process för at få de speciella egenskaperna på kisel."
 • "Vanlig strandsand smälts ned för att man ska kunna ta kisel ur den."
 • "I dag finns det nya saneringsmetoder som ånga, värme och kisel som professionella sanerare använder sig av."
 • "Men i cellerna behövs ren kisel, och det kostar att få fram, säger Anders Hagfeldt."
 • "En fördel med den nya cellen är att den svarar bättre på den blå delen av ljusspektret, jämfört med kisel som är bra åt det infraröda hållet."
 • "Det låter kanske inte mycket – vanliga solceller på exempelvis hustak ligger på 15-16 procent och solcellsfarmer på 20 procent – men då krävs i första fallet kisel, eller ovanliga grundämnen som tellur och indium, eller tungmetaller som kadmium."
 • "– Det är min dröm – att hitta material som inte är ovanliga eller giftiga som du kan lägga på kisel, säger Martin Green, en annan i forskningslaget, till tidningen."
 • "– Du kan sätta dem på bilkarosser, på stål, brickor, polymerer, eller till och med kisel, säger Hao Xiaojing till Sydney Morning Herald."
 • "Cembinder består i huvudsak av kok- salt och kisel."
 • "Malmen från Mertainen som inte kan användas helt ut i LKAB:s process på grund av höga halter av kisel ska alltså rädda LKAB att hålla nivån i den totala produktionen av malm."

Vad betyder kisel inom kemi ?

Fotograf: Wikipedia
grundämne med atomnummer 14, kemiskt tecken Si, atomvikt 28.086, smältpunkt 1420 grader, kokpunkt 2355 grader. Upptäckt år 1823 av J. Berzelius. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kisel

Möjliga synonymer till kisel

Relaterat till kisel

hårdhet

Diskussion om ordet kisel