is

isen
isar
isarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

is har undergrupp

is är del av

Hur böjs ordet is på svenska?

Obestämd singular: is
Bestämd singular: isen
Obestämd plural: isar
Bestämd plural: isarna

Hur används ordet is

 • "Ett stycke av is där strukturen är obruten kallas för iskristall."
 • "Men trots flera färdiga förslag har ärendet varje gång lagts på is."
 • "Det handlar om att Blekingefiskarnas centralförening som misstänks ha sålt lax till Frankrike under åren 2010 till 2012 där man misstänker att numera nedlagda Blekingefiskarnas centralförening i Karlskrona köpt viltfångad Östersjölax från Blekingefiskare, packat den i is och sedan sålt den till Frankrike – trots att den innehöll för höga halter av miljögifter, bland annat dioxin."
 • "– Jag vet inte hur jag ska lösa det, det kanske gäller att ha is i magen men det kommer inte lösa sig av sig själv utan jag måste ju hitta något av egen kraft och vilja."
 • "Forskningen om älgdöden på is – pengarna är slut"
 • "Fältgruppen har legat på is i Karlshamn sedan förra året när man tvingades lägga ner den i brist på personal."
 • "Åren som utretts är 2010 och 2012 då föreningen i Karlskrona ska ha köpt viltfångad Östersjölax från Blekingefiskare, packat in den i is och sedan sålt den till Frankrike."
 • "Orsaken var svårigheter med att rekrytera ny personal, vilket har gjort att gruppen legat på is sedan dess."
 • "Enligt forskaren Lennart Balk är resultaten från de första analyserna mycket intressanta, men just nu ligger det fortsatta arbetet på is på grund av pengabrist, rapporterar P4 Blekinge."
 • "Senare återfanns hans väska på sjön Immelns is och det är också där dagens skallgång äger rum."
 • "Kritiken mot Platows sätt att sköta Karön har bland annat handlat om den allmänna skötseln av området, öppettiderna och servicen i restaurangen samt det faktum att båten Karolines skrov skadades när den kördes på is i vintras."

Vad betyder is inom meteorologi ?

Fotograf: Wikipedia
Is är ett fast material som består av små kovalenta molekyler, främst vatten eller koldioxid. http://sv.wikipedia.org/wiki/Is

Möjliga synonymer till is

Relaterat till is

avkylning

täckning

färglöshet

hårdhet

köld

täthet

Diskussion om ordet is

 • - 2009-03-26

  IS

IS

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska
 • IS  [ förkortning, data ]

Hur används ordet IS

 • "Händelserna ska ha skett under våren och sommaren 2015, då mannen var i Irak och slogs tillsammans med regimtrogna trupper mot Islamiska staten ( IS )."
 • "Händelserna ska ha skett under våren och sommaren 2015, då mannen var i Irak och slogs tillsammans med regimtrogna trupper mot Islamiska staten ( IS )."
 • "Det var under våren och sommaren 2015 som den 24-årige mannen var i Irak och slogs tillsammans med regimtrogna trupper mot Islamiska staten ( IS )."
 • "Till Mjällbys sista kvalmatch mot Örgryte IS, som också kan vara hans egen sista Mjällbymatch, ska han med till varje pris."
 • "Vad tänker du kring att folk reagerar starkt på att personer som medverkat med IS kan komma hit?"
 • "När Islamiska Staten ( IS ) föll i våras tillfångatogs flera svenska medborgare som tagit sig till bland annat Syrien."
 • "Senare under kriget, när IS etablerades, löstes gruppen i stort sett upp och flera av medlemmarna gick till al-Nusra eller IS."
 • "Senare under kriget, när IS etablerades, löstes gruppen i stort sett upp och flera av medlemmarna gick till al-Nusra eller IS."
 • "Manifestation mot IS i Karlskrona"
 • "Nästa match är imorgon lördag 16:00, även denna på Gamla Ullevi när Mjällby ställs mot Örgryte IS."

Vad betyder IS inom generell ?

''förkortning för'' Islamiska staten

Diskussion om ordet IS

be

are
been
were
Verb

Hur används ordet be

 • "be all right"
 • "be on the tip of one's tongue"
 • "be in bad health"
 • "be fairly well paid"
 • "be accustomed to"
 • "be authorized to"
 • "These constitute my entire belonging"
 • "John is rich"
 • "This is not a good answer"
 • "This is my house"
 • "Where is my umbrella?" "The toolshed is in the back"
 • "To be or not to be, that's the question - W. Shakespear"
 • "There were two hundred people at his funeral"
 • "There was a lot of noise in the kitchen"
 • "She is our resident philosopher"
 • "I may be an hour"
 • "Our great leader is no more"

Ordet be har 8 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom politik
 • Inom norgespec
 • Inom ålderdomlig
 • Inom media
 • Inom musik
 • Inom radio
sjöfart
generell
politik
norgespec
ålderdomlig
media
musik
radio

Ordet be inom generell

have the quality of being; (copula, used with an adjective or a predicate noun)

be identical to; be someone or something, as in "The president of the company is John Smith"

work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function; "He is a herpetologist

spend or use time

Översättningar (inom generell)

Svenska
 • vore  [ vardagligt ]

(inom generell)

Synonymer till be (inom generell)

Ordet be inom politik

occupy a certain position or area; be somewhere; also for abstract situations and relations: "What is behind this behavior?"

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till be (inom politik)

Ordet be inom norgespec

to consciously exist as a living entity in the world

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till be (inom norgespec)

Ordet be inom ålderdomlig

happen or come to pass; "I lost my wallet; this was during the visit to my parents' house"

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till be (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till be (inom ålderdomlig)

Ordet be inom media

Synonymer till be (inom media)

Möjliga synonymer till be (inom media)

Ordet be inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till be (inom musik)

Möjliga synonymer till be (inom musik)

Ordet be inom radio

have life, be alive

Synonymer till be (inom radio)

Möjliga synonymer till be (inom radio)

Diskussion om ordet be

were

Hjälpverb

Översättningar (inom radio)

Svenska

Hur används ordet were

 • "They were watching a movie before I came."

Vad betyder were inom ALLMÄNT ?

"Were" is a helping verb, in the past tense, that connects a plural subject to a verb, the subjects being You(plural), We and They.

Diskussion om ordet were

IS

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder IS inom förkortning, data ?

Information System, Interrupt Status

Diskussion om ordet IS