rost

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet rost

 • "– Det är vitt, byggdamm och ett och annat märke och lite rost från den tiden hon stod ute, säger Richard Bauer, chef på Marinmuseum i Karlskrona."
 • "Den gamla masten har brister både vad gäller hållfasthet och rost."
 • "I en del av restaurangköken brast det i rengöring av kylar och frysar, och inspektörerna hittade både matkantiner som stod placerade direkt på golvet och rost i en del av köken."
 • "Julborden i Karlskrona får godkänt av kommunens livsmedelsinspektörer, trots att man vid årets stickprovskontroller hittade både rost i köket och dålig rengöring."
 • "Förutom att brospannen ska undersökas med avseende på rost etc, så ska dykare även undersöka broarna under vattenytan."
 • "Alltså om man tänker ett rostigt rör som fäller rost."
 • "Dålig grund, dåligt hus, rost och mögel upptäcktes."
 • "Brist på kunskap om ledningsrörens biofilm har fått en del vattentekniker att oroa sig för att den skulle kunna innehålla bakterier som orsakar sjukdom och rost i ledningar, eller att den påverkar vattnets lukt och smak negativt."
 • "Cisternen havererade på grund av rost och en person dog, men ingen ser ut att kunna ställas till svars."
 • "I samband med översynen upptäcktes fel, bland annat rost, på reaktorinneslutningens bottenplåt."
 • "– Det är vitt, byggdamm och ett och annat märke och lite rost från den tiden hon stod ute, säger Richard Bauer, chef på Marinmuseum i Karlskrona."
 • "Den gamla masten har brister både vad gäller hållfasthet och rost."
 • "I en del av restaurangköken brast det i rengöring av kylar och frysar, och inspektörerna hittade både matkantiner som stod placerade direkt på golvet och rost i en del av köken."
 • "Julborden i Karlskrona får godkänt av kommunens livsmedelsinspektörer, trots att man vid årets stickprovskontroller hittade både rost i köket och dålig rengöring."
 • "Förutom att brospannen ska undersökas med avseende på rost etc, så ska dykare även undersöka broarna under vattenytan."
 • "Alltså om man tänker ett rostigt rör som fäller rost."
 • "Dålig grund, dåligt hus, rost och mögel upptäcktes."
 • "Brist på kunskap om ledningsrörens biofilm har fått en del vattentekniker att oroa sig för att den skulle kunna innehålla bakterier som orsakar sjukdom och rost i ledningar, eller att den påverkar vattnets lukt och smak negativt."
 • "Cisternen havererade på grund av rost och en person dog, men ingen ser ut att kunna ställas till svars."
 • "I samband med översynen upptäcktes fel, bland annat rost, på reaktorinneslutningens bottenplåt."

Vad betyder rost inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
ett brunrött poröst material bestående av järn som oxiderat i närvaro av syre

Diskussion om ordet rost

rost

rosten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet rost

 • "– Det är vitt, byggdamm och ett och annat märke och lite rost från den tiden hon stod ute, säger Richard Bauer, chef på Marinmuseum i Karlskrona."
 • "Den gamla masten har brister både vad gäller hållfasthet och rost."
 • "I en del av restaurangköken brast det i rengöring av kylar och frysar, och inspektörerna hittade både matkantiner som stod placerade direkt på golvet och rost i en del av köken."
 • "Julborden i Karlskrona får godkänt av kommunens livsmedelsinspektörer, trots att man vid årets stickprovskontroller hittade både rost i köket och dålig rengöring."
 • "Förutom att brospannen ska undersökas med avseende på rost etc, så ska dykare även undersöka broarna under vattenytan."
 • "Alltså om man tänker ett rostigt rör som fäller rost."
 • "Dålig grund, dåligt hus, rost och mögel upptäcktes."
 • "Brist på kunskap om ledningsrörens biofilm har fått en del vattentekniker att oroa sig för att den skulle kunna innehålla bakterier som orsakar sjukdom och rost i ledningar, eller att den påverkar vattnets lukt och smak negativt."
 • "Cisternen havererade på grund av rost och en person dog, men ingen ser ut att kunna ställas till svars."
 • "I samband med översynen upptäcktes fel, bland annat rost, på reaktorinneslutningens bottenplåt."

Ordet rost har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom generell
teknik
generell

Vad betyder rost inom teknik ?

ett brunrött poröst material bestående av järn som oxiderat i närvaro av syre

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till rost (inom teknik)

Relaterat till rost (inom teknik)

täckning

orenlighet

värmeapparat

brunt

korsning

ålderdom

Ordet rost inom generell

Diskussion om ordet rost