eldstad

eldstaden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till eldstad

Hur används ordet eldstad

  • "I huset fanns en eldstad och räddningstjänsten hittade en zinkhink med aska på baksidan precis intill huset."
  • "Bland annat har man hittat en eldstad, benrester från måltider och det kanske mest intressanta : mynt."
  • "Orsaken till branden är inte fastställd, men räddningstjänsten misstänker att det kan ha samband med en eldstad."
  • "Troligen är det en tidigare eldstad i skogen som orsakat branden."
  • "Stenar från fornlämningsröset på Jätteklacken i Säter har flyttats och använts som eldstad."
  • "Orsaken till branden är inte fastställd, men räddningstjänsten misstänker att det kan ha samband med en eldstad."
  • "Några stockar och resterna av en eldstad visar att det har legat ett bostadshus här en gång i tiden."
  • "Han hade byggt en eldstad av stenar men märkte snart att brasan han tänt i eldstaden börjat sprida sig."
  • "Resterna av en eldstad har också hittats."
  • "Några stockar och resterna av en eldstad visar att det har legat ett bostadshus här en gång i tiden."

Vad betyder eldstad inom byggnadskonst ?

Fotograf: Wikipedia
en anläggning där kontrollerad eld kan göras upp för uppvärmning, matlagning och andra vardagliga sysslor. http://sv.wikipedia.org/wiki/Eldstad

Möjliga synonymer till eldstad

Relaterat till eldstad

uppvärmning

värmeapparat

ljus

Diskussion om ordet eldstad