smältpunkt

smältpunkten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet smältpunkt

  • "Vismut används i legeringar med låg smältpunkt och vid skydd mot radioaktiv strålning, men även som ersättning för bly i hagelkulor."
  • "Bergartens smältpunkt ligger på 1200 grader."

Ordet smältpunkt har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
allmänt
generell

Vad betyder smältpunkt inom allmänt ?

den temperatur vid vilken ett givet ämne övergår från fast tillstånd till flytande tillstånd (vätska)

Översättningar (inom allmänt)

Relaterat till smältpunkt (inom allmänt)

uppvärmning

smältning

Ordet smältpunkt inom generell

för is

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till smältpunkt (inom generell)

Diskussion om ordet smältpunkt