dekokt

dekokten

dekokter

dekokterna

Substantiv
Ett avkok på växter;används ibland nedsättande

Synonymer