olja

oljan
oljor
oljorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till olja

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet olja på svenska?

Obestämd singular: olja
Bestämd singular: oljan
Obestämd plural: oljor
Bestämd plural: oljorna

Hur används ordet olja

 • "Tillhör företaget Deep Ocean som erbjuder arbeten inom områdena olja och gas men också förnybara energikällor och elförsörjningar via havsledningar."
 • "Det rörde sig inte om några större mängder olja, enligt räddningstjänsten."
 • "Det är ryssar som kommer in här i hamnen med olja, virke och gas med båtar i dag, säger Per-Ola Mattsson ( S )."
 • "Det är lite oklart hur mycket olja de innehöll, men de kan ha varit fulla, säger Ann-Sophie Jakobsson, räddningschef i beredskap på räddningstjänsten i västra Blekinge."
 • "Men man får se det från den positiva sidan, det är ingen olja i båten som kan läcka ut och ingen männsika blev skadad, säger Günter Dessin."
 • "Totalt hade de kapacitet för 1500 liter olja, men i eftermiddags upptäckte någon att de har varit utsatta för skadegörelse."
 • "– Det var olja som tagit sig in mellan isoleringen och en ledning för ånga och det var så varmt att oljan började brinna, säger Simon Älgne, räddningstjänsten västra Blekinge."
 • "– Orsaken till olyckan var att det var olja på vägen så bilen fick sladd."
 • "Mellan båt och kaj är det fullt med olja, säger Simon Älgne, räddningschef i beredskap vid Räddningstjästen västra Blekinge."
 • "Efter att räddningstjänsten varit där gjorde de bedömningen att mängden olja inte var speciellt omfattande."

Ordet olja har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom mat
 • Inom teknik
allmänt
mat
teknik

Vad betyder olja inom allmänt ?

Olja är i allmänhet vätskor som är hydrofoba, det vill säga olösliga i vatten. I massmedia syftar ordet "olja" utan attribut oftast på råolja, petroleum eller matolja. http://sv.wikipedia.org/wiki/Olja

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till olja (inom allmänt)

Möjliga synonymer till olja (inom allmänt)

Relaterat till olja (inom allmänt)

ljuskälla

olja

bränsle

fetthalt

Ordet olja inom mat

Översättningar (inom mat)

Engelska

Möjliga synonymer till olja (inom mat)

Ordet olja inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till olja (inom teknik)

Möjliga synonymer till olja (inom teknik)

Diskussion om ordet olja

olja

oljar
oljade
oljat
Verb

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till olja (inom teknik)

Hur böjs ordet olja på svenska?

Presens: oljar
Preteritum: oljade
Supinum: oljat

Hur används ordet olja

 • "Tillhör företaget Deep Ocean som erbjuder arbeten inom områdena olja och gas men också förnybara energikällor och elförsörjningar via havsledningar."
 • "Det rörde sig inte om några större mängder olja, enligt räddningstjänsten."
 • "Det är ryssar som kommer in här i hamnen med olja, virke och gas med båtar i dag, säger Per-Ola Mattsson ( S )."
 • "Det är lite oklart hur mycket olja de innehöll, men de kan ha varit fulla, säger Ann-Sophie Jakobsson, räddningschef i beredskap på räddningstjänsten i västra Blekinge."
 • "Men man får se det från den positiva sidan, det är ingen olja i båten som kan läcka ut och ingen männsika blev skadad, säger Günter Dessin."
 • "Totalt hade de kapacitet för 1500 liter olja, men i eftermiddags upptäckte någon att de har varit utsatta för skadegörelse."
 • "– Det var olja som tagit sig in mellan isoleringen och en ledning för ånga och det var så varmt att oljan började brinna, säger Simon Älgne, räddningstjänsten västra Blekinge."
 • "– Orsaken till olyckan var att det var olja på vägen så bilen fick sladd."
 • "Mellan båt och kaj är det fullt med olja, säger Simon Älgne, räddningschef i beredskap vid Räddningstjästen västra Blekinge."
 • "Efter att räddningstjänsten varit där gjorde de bedömningen att mängden olja inte var speciellt omfattande."

Vad betyder olja inom bildligt ?

Fotograf: Wikipedia
biokemiskt, vattenavstötande ämne som i rumstemperatur är flytande och som i stor mängd utvinns ur vissa växtfrön och djurorgan för livsmedelsframställning, matlagning, hudvård, behandling av byggnadsvirke mm

Möjliga synonymer till olja

Diskussion om ordet olja