fosforescens

[-sjens el -sens]
fosforescensen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet fosforescens?

[-sjens el -sens]

Vad betyder fosforescens inom kemi ?

förmågan att utstråla ljus efter föregående belysning

Relaterat till fosforescens

ljuskälla

ljus

Diskussion om ordet fosforescens