halvdager

halvdagern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder halvdager inom generell ?

skymning, gryning

Översättningar

Relaterat till halvdager

ljus

måleri

ovisshet

dunkel

fotografi

halvdager

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder halvdager inom formell stil ?

sparsam belysning

Översättningar

Synonymer till halvdager

Möjliga synonymer till halvdager