morgonkulan

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet morgonkulan

  • "- Det är lite över det normala, med tanke på att det är ganska lite trafik ute på natten och på morgonkulan."
  • "De som valde att ta sig till sträckan på morgonkulan fick vissa problem att ta sig fram i trängseln."
  • "– Vi har inte varit inne och rotat, utan vi inväntar en teknisk undersökning som kommer ske nu här på morgonkulan, säger Göran Carlbom."
  • "På morgonkulan var branden i marken släckt och kvar stod de utbrunna resterna av skogsmaskinen."

Diskussion om ordet morgonkulan