fluorescens

[-sjens el -sens]
fluorescensen
fluorescenser
fluorescenserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet fluorescens?

[-sjens el -sens]

Hur böjs ordet fluorescens på svenska?

Obestämd singular: fluorescens
Bestämd singular: fluorescensen
Obestämd plural: fluorescenser
Bestämd plural: fluorescenserna

Vad betyder fluorescens inom kemi ?

egenskapen hos vissa ämnen att själva utstråla ljus när de belyses

Relaterat till fluorescens

ljus

Diskussion om ordet fluorescens