felgrepp

felgreppet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet felgrepp

  • "Undersökningen visar att 80 procent av piloterna uppger att flygsäkerheten hotas genom trötthet och utmattning och att 70 procent medger att man gjort felgrepp under flygning som man relaterat till trötthet."
  • "Jan Björklund : De problem vi har nu beror på felgrepp för tio till femton år sedan."
  • "Johan Norberg håller med om att det har begåtts ” brutala felgrepp och misstag på marknaden ” ´men anser inte att mer statligt ägande är lösningen."
  • "Allt färre läkare och sköterskor anmäls av Socialstyrelsen för misstag eller felgrepp i vården."
  • "” Det rör sig t ex om många olycksfall, olyckstillbud, missbedömningar, misslyckade provningar och andra felgrepp och felhandlanden ” är några av de sensationella omdömen som fälls av Forsmarks egna expeter."
  • "” Det rör sig t ex om många olycksfall, olyckstillbud, missbedömningar, misslyckade provningar och andra felgrepp och felhandlanden ” är några av de sensationella omdömen som fälls av Forsmarks egna expeter."
  • "70 procent medger också att man har gjort felgrepp under flygning som man relaterat till trötthet."
  • "Ett felgrepp, galet, jättebra, korkat, det håller ner hastigheten."
  • "Dödsmisshandeln på häktet i Flemingsberg var en konsekvens av enskilda felgrepp, mänskliga faktorn och bristfälliga säkerhets-rutiner."
  • "Utredningen konstaterar att dödsfallet är en konsekvens av enskilda felgrepp, mänskliga faktorn och bristfälliga säkerhetsrutiner som inte har följts."

Relaterat till felgrepp

ovisshet

misslyckande

misstolkning

försumlighet

oduglighet

oriktighet

ofullkomlighet

Diskussion om ordet felgrepp