missvisning

missvisningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till missvisning

Vad betyder missvisning inom lingvistik ?

det att missvisa någon, det att visa eller leda någon åt fel håll

Möjliga synonymer till missvisning

Relaterat till missvisning

avsneddning

föränderlighet

misslyckande

divergens

misstolkning

tankefel

oduglighet

försumlighet

otillräcklighet

missbruk

ont

Diskussion om ordet missvisning