missvisning

missvisningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder missvisning inom lingvistik ?

det att missvisa någon, det att visa eller leda någon åt fel håll

Översättningar

Engelska

Synonymer till missvisning

Möjliga synonymer till missvisning

Relaterat till missvisning

avsneddning

föränderlighet

misslyckande

divergens

misstolkning

tankefel

oduglighet

försumlighet

otillräcklighet

ont

missbruk