diversion

diversionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder diversion inom militärväsen ?

förströelse, tidsfördriv

Möjliga synonymer till diversion

Relaterat till diversion

avsneddning

föränderlighet

Diskussion om ordet diversion

diversion

diversions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet diversion har 3 betydelser

  • Inom trafik
  • Inom militärväsen
  • Inom telefoni
trafik
militärväsen
telefoni

Vad betyder diversion inom trafik ?

a turning aside (of your course or attention or concern): "a diversion from the main highway"

Översättningar (inom trafik)

Svenska

Synonymer till diversion (inom trafik)

Möjliga synonymer till diversion (inom trafik)

Ordet diversion inom militärväsen

an attack calculated to draw enemy defense away from the point of the principal attack

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till diversion (inom militärväsen)

Ordet diversion inom telefoni

an activity that diverts or amuses or stimulates

Översättningar (inom telefoni)

Synonymer till diversion (inom telefoni)

Möjliga synonymer till diversion (inom telefoni)

Diskussion om ordet diversion