utvandring

utvandringen
utvandringar
utvandringarna
Substantiv [n]

Motsats till utvandring

Synonymer till utvandring

Hur böjs ordet utvandring på svenska?

Obestämd singular: utvandring
Bestämd singular: utvandringen
Obestämd plural: utvandringar
Bestämd plural: utvandringarna

Hur används ordet utvandring

  • "Under ett par veckor pågår inspelningen om ” Erskjansarna ”, och deras utvandring från Hälsingland till Amerika."
  • "En av dem följer Hallands historia, hela vägen från medeltiden, via renässansen och senare hallänningarnas utvandring till USA, fram till nutid."
  • "Anmälde utvandring hos Skatteverket"
  • "Men forskarna anser att de har uteslutit andra förklaringar : utvandring, missade vid inventering, att reviren upphört samt naturliga orsaker som ålder, olyckor och sjukdom."
  • "Relaterat till folkmängden var 1800-talets utvandring klart större än dagens – 1887 en procent av befolkningen jämfört med en halv procent nu för tiden."
  • "– Historiskt sett är vi nu i en period där både invandring och utvandring är relativt hög, säger professor Pieter Belevander vid Malmö Högskola till tidningen Svenska Dagbladet."
  • "Att ökningen är så stor beror på ett fortsatt högt antal födda och en hög invandring, men också på en kraftigt minskad utvandring och något minskat antal avlidna."
  • "Ofta talar vi om utvandring som något som hör historien till."
  • "Tillskottet beror på fortsatt höga födelsetal, hög invandring, kraftigt minskad utvandring och något minskat antal avlidna."
  • "Siffrorna har passerat 1800-talets stora utvandring."

Vad betyder utvandring inom samhälle ?

det att utvandra

Möjliga synonymer till utvandring

Relaterat till utvandring

landresa

avstånd

lägesförändring

avgång

utträde

föränderlighet

omplacering

övergång

Diskussion om ordet utvandring