konvertering

konverteringen
konverteringar
konverteringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till konvertering

Hur böjs ordet konvertering på svenska?

Obestämd singular: konvertering
Bestämd singular: konverteringen
Obestämd plural: konverteringar
Bestämd plural: konverteringarna

Hur används ordet konvertering

  • "Där handlar det om konvertering till biobränslen och energieffektivisering vid Iggesunds Bruk, utnyttjande av spillvärme från Sandvik AB till fjärrvärmenätet, produktionsanläggningar för biogas och syntetdiesel, och investeringar i gasfordon."
  • "Förutom tankstationen så beviljas stöd till tre ansökningar som gäller laddstationer för elbilar, och en som gäller konvertering från olja till bergvärme."
  • "Och länsstyrelsen är den myndighet som administrerar de statliga stimulansstödet till förbättring av boendemiljöer, stöd för investeringar i ökad energieffektivitet och konvertering till förnybar energi."
  • "Att konvertera till etanol tar 2-3 timmar i verkstad medan konvertering till biogas tar omkring 2 dagar."
  • "Bland det som MP föreslår inför 2011-2014 finns satsningar på förnybar energi, utbyggd järnväg och kollektivtrafik, energieffektiva hyresrätter och stöd till konvertering av bilar från bensin till förnybart bränsle eller el."
  • "Att hela bilparken 2025 ska vara fri från fossildrivna bilar tycker hon låter mer ambitiöst, men påpekar att det då krävs ett massivt ekonomiskt stöd för konvertering av fordon."
  • "Ny lag om konvertering till etanol"
  • "Ny lag om konvertering till etanoldrift"
  • "Regeringen presenterar ett nationellt program mot oljeberoendet med följande bärande delar : Skattelättnader för konvertering från olja, mer förnybar energi, insatser för förnybara drivmedel och satsning på fjärrvärme."
  • "- Den enklare typen av konvertering leder till ökade utsläpp, säger miljö- direktör Lars Nilsson."

Vad betyder konvertering inom ekonomi ?

utbyte av ett lån mot ett annat

Möjliga synonymer till konvertering

Relaterat till konvertering

penningväsen

föränderlighet

utlåning

övergång

föränderlighet

Diskussion om ordet konvertering