omflyttning

omflyttningen
omflyttningar
omflyttningarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet omflyttning på svenska?

Obestämd singular: omflyttning
Bestämd singular: omflyttningen
Obestämd plural: omflyttningar
Bestämd plural: omflyttningarna

Hur används ordet omflyttning

  • "Kommunen har också framfört att funktionsstödsförvaltningen ständigt letar efter lämpliga lokaler samt förbereder en omflyttning för att kunna frigöra platser och på så vis verkställa fler beslut om korttidsvistelse i framtiden."
  • "KARLSKRONA | Inget pekar på en politisk majoritet i Karlskrona för ett sparförslag som innebär nedläggning av byskolor och omflyttning av elever i årskurs fyra och fem."
  • "Kartläggningen visar att det runt om i landet planeras ihopslagna avdelningar, omflyttning av personal och uppskjuten icke-akut vård."
  • "Försäljningar av set-top-box-tillverkningen i kombination med omflyttning av tillgångar har i praktiken sänkt inköpspriset av Motorola för Google till cirka sex miljarder dollar."
  • "Enligt förtagets verkställande direktör beror det inträffade på en större omflyttning och att kortidspatienterna har fått flytta till nedslitna lokaler som håller på att repareras."
  • "På hemmaplan fick hennes företrädare Andreas Carlgren problem med både vargvänner och vargmotståndare när han försökte kombinera vargjakt med omflyttning och inplantering."
  • "SSAB ökade sina utsläpp i Luleå och Oxelösund under fjolåret, till mer än fem miljoner ton totalt, men enligt företaget beror det på en omflyttning av delar av produktionen."
  • "Klimatforskare börjar ifrågasätta sina modeller och försöker förstå de komplicerade följdeffekter – allt från kallare vintrar i norra Europa till omflyttning av marina arter – som den stadigt krympande havsisen för med sig."
  • "- Det är en tydlig skiljelinje mellan stad och land då det gäller generationsväxlingar och det är en konsekvens av långvariga trender av omflyttning."
  • "Bostadsområden där en majoritet av invånarna har utländsk bakgrund, har en mycket stor omflyttning."

Relaterat till omflyttning

föränderlighet

övergång

lägesförändring

rörelse

utbyte

antal

omläggning

Diskussion om ordet omflyttning