vändskiva

vändskivan
vändskivor
vändskivorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

vändskiva är en/ett

Hur böjs ordet vändskiva på svenska?

Obestämd singular: vändskiva
Bestämd singular: vändskivan
Obestämd plural: vändskivor
Bestämd plural: vändskivorna

Hur används ordet vändskiva

  • "Mycket av de tekniska anläggningarna är bevarade, t ex en vändskiva, 15 meter i diameter, i nitat järn med träplankning och rälsspår samt vattenhästen som användes för att fylla på vatten till ångloken, och består av en kraftig gjutjärnskonstruktion."
  • "Kommunen har också hjälpt oss att göra en vändskiva och vi ska få ett lokstall mot väggen utanför, förklarar Tomas Almerén, vice ordförande."
  • "EU-trailern är en kort dragbil med två hjulaxlar på den vilar en lång trailer som kopplas till dragbilen via en så kallad vändskiva."

Ordet vändskiva har 2 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom järnväg
jordbruk
järnväg

Vad betyder vändskiva inom jordbruk ?

stor horisontell vridbar skiva för att vända lok (främst ånglok)

Översättningar (inom jordbruk)

Engelska

Ordet vändskiva inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Engelska

vändskiva är en/ett (inom järnväg)

Möjliga synonymer till vändskiva (inom järnväg)

Diskussion om ordet vändskiva