övergång

övergången
övergångar
övergångarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet övergång på svenska?

Obestämd singular: övergång
Bestämd singular: övergången
Obestämd plural: övergångar
Bestämd plural: övergångarna

Ordet övergång har 8 betydelser

  • Inom arkitektur
  • Inom sjöfart
  • Inom zoologi
  • Inom generell
  • Inom jordbruk
  • Inom stadsmiljö
  • Inom ekonomi
  • Inom hundar
arkitektur
sjöfart
zoologi
generell
jordbruk
stadsmiljö
ekonomi
hundar

Vad betyder övergång inom arkitektur ?

process där ett (förhållandevis långvarigt) tillstånd ändras till ett annat, eller ett system (successivt) byts ut mot ett annat

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till övergång (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till övergång (inom arkitektur)

Relaterat till övergång (inom arkitektur)

genomgång

Ordet övergång inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till övergång (inom sjöfart)

Relaterat till övergång (inom sjöfart)

överskridande

grad

Ordet övergång inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till övergång (inom zoologi)

Möjliga synonymer till övergång (inom zoologi)

Ordet övergång inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till övergång (inom generell)

Ordet övergång inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till övergång (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till övergång (inom jordbruk)

Ordet övergång inom stadsmiljö

Översättningar (inom stadsmiljö)

Synonymer till övergång (inom stadsmiljö)

Möjliga synonymer till övergång (inom stadsmiljö)

Ordet övergång inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till övergång (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till övergång (inom ekonomi)

Ordet övergång inom hundar

Översättningar (inom hundar)

Synonymer till övergång (inom hundar)

Möjliga synonymer till övergång (inom hundar)

Diskussion om ordet övergång