överlämnande

överlämnandet
överlämnanden
överlämnandena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet överlämnande på svenska?

Obestämd singular: överlämnande
Bestämd singular: överlämnandet
Obestämd plural: överlämnanden
Bestämd plural: överlämnandena

Hur används ordet överlämnande

 • "Donatorn kommer att ordna med överlämnandet av gåvorna"
 • "Han finns dock kvar i kommunens tjänst till den 31 januari nästa år ” i en överlämnande tjänsteroll ” skriver man på kommunens hemsida."
 • "Vidare har stabsledningen börjat planera för ett successivt överlämnande till Fortifikationsverket som äger den drabbade marken och därför ansvarar för eftersläckning och brandbevakning."
 • "Det betyder mycket för oss att ” Pennan ” är kvar, säger Anna-Karin Franzén som överlämnande checken."
 • "Han säger att skrivningarna om entreprenörsbyten innebär att ambitionen ska vara att det överlämnande bolagets personal ska få följa med."
 • "De sitter häktade och det ska väl kunna bli en förhandling om frågan om överlämnande nästa vecka, säger Stefan Gradler på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet."
 • "JO anser också att konstitutionsutskottet inte fått komplett och korrekt information i frågan, och vill därför att reglerna om överlämnande av handlingar ska vidgas till att gälla även muntliga uppgifter, skriver Riksdag & departement."
 • "- Först prövar Högsta domstolen om det finns juridiska hinder för ett överlämnande."
 • "Om Europadomstolen väljer att ta upp ärendet kan ett eventuellt överlämnande ytterligare dra ut på tiden, säger Julie Seddon på Crown prosecution service."
 • "Under dagen väntas stora protester då årsdagen av stadens överlämnande från Storbritannien till Kina, uppmärksammas."
 • "– Vi hade all rättslig grund, alla tillstånd och allting var ordnat och det skulle bara ske ett överlämnande från myndigheterna i lägret."

Diskussion om ordet överlämnande