byte

[ˈbyːtˌɛ]
bytet
byten
bytena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet byte?

[ˈbyːtˌɛ]

Hur böjs ordet byte på svenska?

Obestämd singular: byte
Bestämd singular: bytet
Obestämd plural: byten
Bestämd plural: bytena

Hur används ordet byte

 • "Vi blev ett lätt byte för våra fiender."
 • "Polarvargar och deras byte"
 • "Katter bär ofta hem byte som gåvor till sina ägare."
 • "Byte till ett konto i annan bank."
 • "Ett byte till division 2"
 • "Ett byte av hästar."
 • "Under större delen av all jakt är inte bytet under onormal stress"
 • "En eller flera gärningsmän lyckades bryta upp kassaskåpet och lämna platsen med okänt byte."
 • "– I bageriet bakas många olika bröd på samma baklinje och mellan byte av brödsort rengörs linjen."
 • "Föreningen fick också tydlig information om att bygglov krävdes, exempelvis vid nybyggnad, tillbyggnad eller byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckning."
 • "Han ska dock inte ha kommit över något byte då han blev utjagad av personer i butiken."
 • "Vi hade ett byte av kassör, vilket har gett vissa eftersläpningar, säger Björn T Nurhadi ( SD ), nyvald distriktsordförande."
 • "Målet är att besöket ska leda till byte av erfarenheter kring miljöteknikområdet."
 • "Djurgårdstrycket fortsatte efter nämnda paus och höll Karlskronas startspelare kvar på isen i ett maratonlångt byte."
 • "Dessutom bör det planeras in extra ” time out ” vid byte av personal mitt i arbetspass."
 • "Den kan bli upp till två centimeter och till skillnad från vanliga svenska fästingar så söker den aktivt upp sitt byte istället för att sitta och vänta."
 • "Förklaringen är att ansvarig handläggare glömde att justera ett standardförmulär som normalt används vid byte av god man."
 • "Jägarna delade bytet"
 • "Gamla kyrkkklockor tog som krigsbyte av soldaterna"
 • "Vi tog hästar och boskap som krigsbyten."

Ordet byte har 11 betydelser

 • Inom generell
 • Inom jakt
 • Inom militärväsen
 • Inom kemi
 • Inom teknik
 • Inom zoologi
 • Inom handel
 • Inom ekonomi
 • Inom data
 • Inom sport och fritid
 • Inom generell
generell
jakt
militärväsen
kemi
teknik
zoologi
handel
ekonomi
data
sport och fritid
generell

Vad betyder byte inom generell ?

handlingen att byta något mot något annat

Översättningar

Ordet byte inom jakt

Översättningar

Engelska

Synonymer till byte

Möjliga synonymer till byte

Relaterat till byte

rov

Ordet byte inom militärväsen

Översättningar

Synonymer till byte

Relaterat till byte

fördel

krigföring

Ordet byte inom kemi

Översättningar

Synonymer till byte

Möjliga synonymer till byte

Ordet byte inom zoologi

rovdjursbyte

Översättningar

Synonymer till byte

Relaterat till byte

förtäring

Ordet byte inom handel

Översättningar

Engelska

Synonymer till byte

Möjliga synonymer till byte

Ordet byte inom ekonomi

Översättningar

Engelska

Synonymer till byte

Möjliga synonymer till byte

Relaterat till byte

lättlurad

Ordet byte inom data

Översättningar

Engelska
 • byte  [ förkortning, data ]

Synonymer till byte

Relaterat till byte

antal

Ordet byte inom sport och fritid

Översättningar

Engelska
 • switch  [ sport och fritid ]

Ordet byte inom generell

byte

bytes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder byte inom förkortning, data ?

a sequence of 8 bits (enough to represent one character of alphanumeric data) processed as a single unit of information

Översättningar

Svenska