välgång

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet välgång

 • "De kommande åren har Jordbruksverket en pott på 10 miljoner kronor som enligt Caroline Ivarsson ska användas till detta eller liknande projekt för lantbrukarnas välgång."
 • "- Vi vill önska er allt gott för er gemensamma framtid må lycka och välgång följa er, sade han."
 • "Det skulle ju helt klart vara ett misslyckande om man ser till grundtanken med EU som bygger på solidaritet och att vi skulle stötta varandra inte bara i välgång utan även i motgång."
 • "- Vi vill önska er allt gott för er gemensamma framtid må lycka och välgång följa er, sade han."
 • "Fler barn mår sämre och regionrådet Mia Frisk tror att de satsningar som nu görs på barn- och ungdomar visserligen är en investering i barns hälsa och välgång, men framhåller att mer behövs."
 • "Alla samfund är välkomna att be för kommunens välgång."
 • "Frikyrkor håller förbön i Örebro rådhus för kommunens välgång."
 • "Frikyrkor har vid tre tillfällen hållit förbön i rådhuset för kommunens välgång."
 • "De får ta det här som en lärdom och vi önskar dem all välgång i livet, säger Rolf Wattskog."
 • "De får ta det här som en lärdom och vi önskar dem all välgång i livet, sa Rolf Wattskog, kyrkorådets ordförande i Stenkumla församling, till SVT Östnytt då."
 • "De kommande åren har Jordbruksverket en pott på 10 miljoner kronor som enligt Caroline Ivarsson ska användas till detta eller liknande projekt för lantbrukarnas välgång."
 • "- Vi vill önska er allt gott för er gemensamma framtid må lycka och välgång följa er, sade han."
 • "Det skulle ju helt klart vara ett misslyckande om man ser till grundtanken med EU som bygger på solidaritet och att vi skulle stötta varandra inte bara i välgång utan även i motgång."
 • "- Vi vill önska er allt gott för er gemensamma framtid må lycka och välgång följa er, sade han."
 • "Fler barn mår sämre och regionrådet Mia Frisk tror att de satsningar som nu görs på barn- och ungdomar visserligen är en investering i barns hälsa och välgång, men framhåller att mer behövs."
 • "Alla samfund är välkomna att be för kommunens välgång."
 • "Frikyrkor håller förbön i Örebro rådhus för kommunens välgång."
 • "Frikyrkor har vid tre tillfällen hållit förbön i rådhuset för kommunens välgång."
 • "De får ta det här som en lärdom och vi önskar dem all välgång i livet, säger Rolf Wattskog."
 • "De får ta det här som en lärdom och vi önskar dem all välgång i livet, sa Rolf Wattskog, kyrkorådets ordförande i Stenkumla församling, till SVT Östnytt då."

Vad betyder välgång inom generell ?

förhållandet att något går väl (lyckas) eller att det går väl för någon

Möjliga synonymer till välgång

Diskussion om ordet välgång

välgång

välgången
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet välgång

 • "De kommande åren har Jordbruksverket en pott på 10 miljoner kronor som enligt Caroline Ivarsson ska användas till detta eller liknande projekt för lantbrukarnas välgång."
 • "- Vi vill önska er allt gott för er gemensamma framtid må lycka och välgång följa er, sade han."
 • "Det skulle ju helt klart vara ett misslyckande om man ser till grundtanken med EU som bygger på solidaritet och att vi skulle stötta varandra inte bara i välgång utan även i motgång."
 • "- Vi vill önska er allt gott för er gemensamma framtid må lycka och välgång följa er, sade han."
 • "Fler barn mår sämre och regionrådet Mia Frisk tror att de satsningar som nu görs på barn- och ungdomar visserligen är en investering i barns hälsa och välgång, men framhåller att mer behövs."
 • "Alla samfund är välkomna att be för kommunens välgång."
 • "Frikyrkor håller förbön i Örebro rådhus för kommunens välgång."
 • "Frikyrkor har vid tre tillfällen hållit förbön i rådhuset för kommunens välgång."
 • "De får ta det här som en lärdom och vi önskar dem all välgång i livet, säger Rolf Wattskog."
 • "De får ta det här som en lärdom och vi önskar dem all välgång i livet, sa Rolf Wattskog, kyrkorådets ordförande i Stenkumla församling, till SVT Östnytt då."

Vad betyder välgång inom typografi ?

förhållandet att något går väl (lyckas) eller att det går väl för någon

Möjliga synonymer till välgång

Diskussion om ordet välgång