semestertillägg

semestertillägget
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet semestertillägg

  • "Norrköping bjuder gymnasieungdomar 80 kronor i timmen, inklusive semestertillägg."
  • "Sjöstedt nämnde tre förslag, bland annat ett ” semestertillägg ” för studenter."
  • "– På flera andra håll i landet har flera stationer lyckats med att lokalt förhandla fram avtal som de ansåg sig ha gått miste om, det handlar om ob-ersättningen, sämre semestertillägg och att vi gick miste om bilersättningen, säger han."
  • "Tvisten handlar om semestertillägg och enligt det fackliga ombudet ska föreningen ha gjort sig skyldig till brott mot kvittningslagen i två fall."
  • "Facket yrkar på att de två anställda ska få sammanlagt cirka 5 000 kronor i semestertillägg och 10 000 kronor vardera i skadestånd."
  • "Det skiljer 60 000 kronor om man räknar in semestertillägg och andra arbetsgivaravgifter."
  • "Regeringen går nu vidare med planer på bland annat försämrat semestertillägg, färre röda dagar och sämre sjukersättningsvillkor."
  • "Misslyckandet innebär att regeringen går vidare med sina planer på att minska de offentliga utgifterna genom så kallade tvångslagar, som ska korta semestrar, dra ner på semestertillägg och sjukersättning."

Diskussion om ordet semestertillägg