förträfflighet

förträffligheten
förträffligheter
förträffligheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet förträfflighet på svenska?

Obestämd singular: förträfflighet
Bestämd singular: förträffligheten
Obestämd plural: förträffligheter
Bestämd plural: förträffligheterna

Hur används ordet förträfflighet

  • "Han var liksom bländad av hans förträfflighet."
  • "Bilisterna som SVT Nyheter Halland träffar i Varberg är ändå rörande överens över P-skivans förträfflighet och använder ord som ” utmärkt ” och ” suveränt ”."
  • "Man lyssnar inte på tjänstemännen utan man tror på sin egen förträfflighet, säger han."
  • "Men alla är inte övertygade om affärens förträfflighet."
  • "Läkare som ser att en patient blir bättre kan också övertygas om behandlingens förträfflighet utan att ha tillräckligt många observationer som styrker det."
  • "Ordföranden för Elevorganisationen i Sverige, Seher Yilmaz, är tveksam till kamerornas förträfflighet."
  • "Stefan Löfven har haft tur med konjunkturen också, även om det i den socialdemokratiska berättelsen förstås inte handlar om tur utan om finansminister Magdalena Anderssons ( S ) förträfflighet som rikshushållare."
  • "Det står så mycket på spel om ungdomar tvekar om demokratins förträfflighet, säger Amnå."
  • "Då frågade de sig om det var slumpen, Gud eller deras egen förträfflighet som gav dem segern den omgången."
  • "President Berdymukhamedov är sedan länge varm anhängare och har tidigare skrivit en bok om hundens förträfflighet."

Möjliga synonymer till förträfflighet

Relaterat till förträfflighet

skicklighet

fördel

lämplighet

fullkomlighet

godhet

dygd