konsonans

konsonansen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Motsats till konsonans

Vad betyder konsonans inom musik ?

Konsonans, musikaliskt intervall, harmoni eller ackord som av flertalet människor upplevs som välljudande. Motsatsen är dissonans. https://sv.wikipedia.org/wiki/Konsonans

Relaterat till konsonans

musik

välljud

endräkt

samstämmighet

lämplighet

Diskussion om ordet konsonans