konvention

konventionen
konventioner
konventionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till konvention

Hur böjs ordet konvention på svenska?

Obestämd singular: konvention
Bestämd singular: konventionen
Obestämd plural: konventioner
Bestämd plural: konventionerna

Hur används ordet konvention

  • "Ungdomarna har fått lära sig om FN:s konvention om barns rättigheter, som numera är lag och har fört dialog med både politiker och medarbetare."
  • "– Han fyller 18 år idag så då är det en annan konvention som spelar in, säger Claes Diurhuus-Gundersen."
  • "Sverige har skrivit under Europeiska minoritetsspråk konvention, och där menar Henrik Rosenkvist att älvdalskan uppfyller alla kriterier."
  • "Mannen hänvisar till FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna säger bland annat att de stater som skrivit på konventionen åtar sig att fördöma rasdiskrimineringoch att med alla lämpliga medel och utan dröjsmål föra en politik som syftar till att avskaffa rasdiskriminering i alla dess former och till att främja förståelsen mellan alla raser."
  • "Att ge den tillstånd att demonstrera strider mot andan i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, den svenska regeringsformen och ordningslagen, skriver mannen i sin anmälan till Justitieombudsmannen, JO."
  • "Strider mot konvention"
  • "Han säger att det är tio år sedan som dåvarande regeringen skrev på FN:s konvention för folk med funktionshindrade."
  • "Det var den 10 december som Europarådet ( Ann Linde är den svenska utrikesministern i rådet ), sa att ” älvdalskan är ett språk ” och rekommenderade Sverige att ta in det älvdalska språket i Europarådets konvention, även kallad Minoritetsspråk och regionala språk."
  • "Älvdalskan uppfyller kriterierna för att erkännas som ett eget språk, enligt Europarådets konvention om landsdels- och minoritetsspråk."
  • "Nu hoppas Rehnström och många med honom att Sverige kommer att göra som Europarådet säger och ta in älvdalskan i Europarådets konvention om minoritets- och regionalspråk, där bland annat finska och samiska redan skyddas."

Vad betyder konvention inom utbildning ?

Konvention = Artighet (äldre: Hövlighet) kan lämpligast beskrivas som praktiskt tillämpad etikett i syfte att underlätta umgänget med andra människor. I grunden handlar artighet om att visa andra människor respekt på ett sätt så att de känner sig respekterade. https://sv.wikipedia.org/wiki/Artighet

Möjliga synonymer till konvention

Diskussion om ordet konvention