inackordering

inackorderingen
inackorderingar
inackorderingarna
Substantiv [n]

Synonymer till inackordering

Hur böjs ordet inackordering på svenska?

Obestämd singular: inackordering
Bestämd singular: inackorderingen
Obestämd plural: inackorderingar
Bestämd plural: inackorderingarna

Hur används ordet inackordering

  • "Statsbidraget går till riksinternatens kostnader för undervisning och inackordering."
  • "Man ska nu utreda olika alternativ, som inackordering och samarbete med fritidsgården."
  • "Istället för att bevilja skolskjuts till och från skolan i Kiruna beslutade Sameskolstyrelsen om inackordering för de två barnen."
  • "Det ena fallet gällde stöd för inackordering för att kunna gå rymdvetenskaplig utbildning i Kiruna."
  • "Hon behöver bygga om stallet för att kunna dra igång verksamheten med hästuppfödning, inackordering och rehabilitering."
  • "De menar att man visst kan få vård men inte inackordering."
  • "Två heltidstjänster och inackordering i karantän gör att notan hamnar på ett par hundratusen, enligt Jonas Wahlström."
  • "Då ingår köp av husdjur, foder, veterinärtjänster, inackordering, kurser med mera."
  • "Den dömda kvinnans verksamhet har bestått av inackordering av hästar."
  • "Bland annat har polisen fått betala för fångstmän, transporter och inackordering av djuren på andra gårdar."

Vad betyder inackordering inom historia ?

det att inackordera någon eller vara inackorderad

Möjliga synonymer till inackordering

Diskussion om ordet inackordering