entreprenad

entreprenaden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet entreprenad

  • "Om en upphandling ska göras, en byggnad i egen regi eller på entreprenad ska uppföras, eller om ett nytt hyreskontrakt ska skrivas."
  • "• Lägga ut städning av vårdcentraler på entreprenad, i stället för att anlita regionservice."
  • "Alliansen i Ronneby har velat att en privat aktör ska ta över driften av Brunnsbadet och i november 2018 lades badanläggningen ut på entreprenad."
  • "Istället vill oppositionen lägga ut äldreboendet på entreprenad eller gå till kommunstyrelsen och be om mer pengar för att kunna driva verksamheten."
  • "Ett 80-tal städare i Ronneby kommun riskerar att förlora sina tjänster i kommunen när kommunledningen vill lägga ut städet på entreprenad."
  • "Bakgrunden är kommunledningens vision att lägga ut det kommunala städet på entreprenad och låta den kommunala personalen följa med över till den nya arbetsgivaren."
  • "Hon beklagar att C-förslaget att bolagisera landstingetsfastigheter inte fick stöd av de övriga borgerliga partierna och säger själv att Centerpartiet inte kan ställa sig bakom M-förslaget att lägga ut Karlshamns sjukhus på entreprenad."
  • "Från och med årsskiftet ska Landstinget Blekinge själva börja förse sjukhusets vårdavdelningar med läjemedel, till skillnad från tidigare då man lagt ut läkemedelsförsörjningen på entreprenad genom avtal med apoteket Hjärtat."
  • "Oron finns kvar hos de städare hos Ronneby kommun som kan riskera att förlora jobben om kommunen bestämmer sig för att lägga ut deras uppdrag på entreprenad."
  • "Partiet vill att delar av jourverksamheten läggs ut på entreprenad."

Diskussion om ordet entreprenad