bebo

bebor
bebodde
bebott
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till bebo

Hur böjs ordet bebo på svenska?

Presens: bebor
Preteritum: bebodde
Supinum: bebott

Hur används ordet bebo

  • "LTU forskaren säger att dom slutsatser som presenteras bland annat ger oss en fingervisning om svårigheten med att bebo planeten trots förekomsten av vatten."
  • "– Tittar man ut mot rymden blir det naturligt att fundera lite på liv på andra ställen, eller hur människor kan flytta ut i rymden och bebo andra planeter, säger han."
  • "Förra året valde ett stort antal fladdermöss att bebo norra sidan av det gamla 1700-talshuset."
  • "Elseya rhodini ska bebo större delar av Nya Guineas södra halva, och dess mest kännetecknande synliga drag är en rödare färg än sina kusiner på ön."
  • "LTU forskaren säger att dom slutsatser som presenteras bland annat ger oss en fingervisning om svårigheten med att bebo planeten trots förekomsten av vatten."
  • "– Tittar man ut mot rymden blir det naturligt att fundera lite på liv på andra ställen, eller hur människor kan flytta ut i rymden och bebo andra planeter, säger han."
  • "Förra året valde ett stort antal fladdermöss att bebo norra sidan av det gamla 1700-talshuset."
  • "Elseya rhodini ska bebo större delar av Nya Guineas södra halva, och dess mest kännetecknande synliga drag är en rödare färg än sina kusiner på ön."

Ordet bebo har 2 betydelser

  • Inom religion
  • Inom religion
religion
religion

Vad betyder bebo inom religion ?

bo i, använda som stadigvarande hemvist

Översättningar (inom religion)

Synonymer till bebo (inom religion)

Möjliga synonymer till bebo (inom religion)

Ordet bebo inom religion

Översättningar (inom religion)

Engelska

Synonymer till bebo (inom religion)

Möjliga synonymer till bebo (inom religion)

Diskussion om ordet bebo