occupy

occupied
occupied
occupy
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till occupy

Ordet occupy har 5 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom sport
  • Inom teknik
  • Inom tobaksrökning
  • Inom bildligt
militärväsen
sport
teknik
tobaksrökning
bildligt

Ordet occupy inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till occupy (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till occupy (inom militärväsen)

Ordet occupy inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till occupy (inom sport)

Möjliga synonymer till occupy (inom sport)

Ordet occupy inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till occupy (inom teknik)

Möjliga synonymer till occupy (inom teknik)

Ordet occupy inom tobaksrökning

occupy the whole of

Översättningar (inom tobaksrökning)

Synonymer till occupy (inom tobaksrökning)

Möjliga synonymer till occupy (inom tobaksrökning)

Ordet occupy inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till occupy (inom bildligt)

Diskussion om ordet occupy