preempt

preempt
preempted
preempted
Verb

Ordet preempt har 6 betydelser

  • Inom historia
  • Inom juridik
  • Inom spel
  • Inom ekonomi
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom generell
historia
juridik
spel
ekonomi
amerikansk engelska
generell

Ordet preempt inom historia

Översättningar (inom historia)

Svenska

Synonymer till preempt (inom historia)

Möjliga synonymer till preempt (inom historia)

Ordet preempt inom juridik

acquire by preemption

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till preempt (inom juridik)

Möjliga synonymer till preempt (inom juridik)

Ordet preempt inom spel

make a preemptive bid; in bridge

Översättningar (inom spel)

Ordet preempt inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till preempt (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till preempt (inom ekonomi)

Ordet preempt inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till preempt (inom amerikansk engelska)

Ordet preempt inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till preempt (inom generell)

Möjliga synonymer till preempt (inom generell)

Diskussion om ordet preempt

  • - 2009-01-21

    Lägg gärna till betydelsen FÖREBYGGA