vest

vests
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till vest

Ordet vest har 2 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom kläder
kläder
kläder

Ordet vest inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till vest (inom kläder)

Möjliga synonymer till vest (inom kläder)

Ordet vest inom kläder

a man's sleeveless garment worn underneath a coat

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till vest (inom kläder)

Möjliga synonymer till vest (inom kläder)

Diskussion om ordet vest

vest

vest
vested
vested
Verb

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till vest (inom kläder)

Ordet vest har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom utbildning
  • Inom kläder
militärväsen
utbildning
kläder

Ordet vest inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till vest (inom militärväsen)

Ordet vest inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till vest (inom utbildning)

Möjliga synonymer till vest (inom utbildning)

Ordet vest inom kläder

clothe formally; esp. in ecclesiastical robes

Översättningar (inom kläder)

Synonymer till vest (inom kläder)

Möjliga synonymer till vest (inom kläder)

Diskussion om ordet vest