överlåta

överlåter
överlät
överlåtit
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet överlåta på svenska?

Presens: överlåter
Preteritum: överlät
Supinum: överlåtit

Hur används ordet överlåta

 • "Det är hyrorna för de cirka 50 boende på Duvan som nu höjs ordentligt sedan politikerna i omsorgsnämnden beslutat att överlåta förvaltning och drift till det kommunala fastighetsbolaget Sölvesborgshem."
 • "Det är han som har skrivit på avtalet om att överlåta Saltsjöbaden till paret Backhamre, mot att de bygger en ny byggnad som efter deras död återskänks till stiftelsen igen."
 • "– Förvaltningen har fått ett uppdrag att se över möjligheterna att överlåta badet till Abri som har hotellet runtomkring och det ska vara klart till halvårsskiftet, säger Anders Bromée."
 • "– Har man ett företag gäller det att få bäring i det och inte överlåta det åt skattebetalarna i Karlskrona, säger Patrik Hansson ( S )."
 • "Region Blekinge får då ansvaret för länets trafikförsörjningsprogram och beslutet innebar ett förslag till nuvarande ägare, landstinget samt länets fem kommuner, att överlåta sitt ägande i Blekingetrafiken till Region Blekinge."
 • "– Beslutet grundar sig enbart på att Friskolan i Strömsberg AB inte har lyckats få ett tillräckligt tydligt besked från Karlskrona kommun om att kommunen är beredd att antingen hyra ut eller överlåta de befintliga skollokalerna i Strömsberg, säger Freddy Lundmark, VD för Friskolan i Strömsberg."
 • "Apoteksgruppen är en rikstäckande kedja med 150 apotek och strävar efter sälja apoteken och överlåta dem till småföretagare."
 • "Att då överlåta det på åklagaren innebär att man öppnar för uppgörelser mellan åklagare och tilltalande."
 • "Gävle kommun har beslutat att överlåta förvaltningen av kommunens skog till skogsägarföreningen Mellanskog."
 • "Strax före jul sålde därför elverket marken kring Ejforsen till besparingsskogen i ett försök att överlåta rätten."
 • "Det är hyrorna för de cirka 50 boende på Duvan som nu höjs ordentligt sedan politikerna i omsorgsnämnden beslutat att överlåta förvaltning och drift till det kommunala fastighetsbolaget Sölvesborgshem."
 • "Det är han som har skrivit på avtalet om att överlåta Saltsjöbaden till paret Backhamre, mot att de bygger en ny byggnad som efter deras död återskänks till stiftelsen igen."
 • "– Förvaltningen har fått ett uppdrag att se över möjligheterna att överlåta badet till Abri som har hotellet runtomkring och det ska vara klart till halvårsskiftet, säger Anders Bromée."
 • "– Har man ett företag gäller det att få bäring i det och inte överlåta det åt skattebetalarna i Karlskrona, säger Patrik Hansson ( S )."
 • "Region Blekinge får då ansvaret för länets trafikförsörjningsprogram och beslutet innebar ett förslag till nuvarande ägare, landstinget samt länets fem kommuner, att överlåta sitt ägande i Blekingetrafiken till Region Blekinge."
 • "– Beslutet grundar sig enbart på att Friskolan i Strömsberg AB inte har lyckats få ett tillräckligt tydligt besked från Karlskrona kommun om att kommunen är beredd att antingen hyra ut eller överlåta de befintliga skollokalerna i Strömsberg, säger Freddy Lundmark, VD för Friskolan i Strömsberg."
 • "Apoteksgruppen är en rikstäckande kedja med 150 apotek och strävar efter sälja apoteken och överlåta dem till småföretagare."
 • "Att då överlåta det på åklagaren innebär att man öppnar för uppgörelser mellan åklagare och tilltalande."
 • "Gävle kommun har beslutat att överlåta förvaltningen av kommunens skog till skogsägarföreningen Mellanskog."
 • "Strax före jul sålde därför elverket marken kring Ejforsen till besparingsskogen i ett försök att överlåta rätten."

Rim på överlåta

Ordet överlåta har 4 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom polisväsende
 • Inom juridik
 • Inom generell
ekonomi
polisväsende
juridik
generell

Vad betyder överlåta inom ekonomi ?

ge äganderätten till; delegera

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till överlåta (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till överlåta (inom ekonomi)

Ordet överlåta inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Engelska

Synonymer till överlåta (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till överlåta (inom polisväsende)

Ordet överlåta inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till överlåta (inom juridik)

Möjliga synonymer till överlåta (inom juridik)

Ordet överlåta inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet överlåta