avträda

avträder
avträdde
avträtt
Verb

Synonymer till avträda

Övrig relation till avträda

Hur böjs ordet avträda på svenska?

Presens: avträder
Preteritum: avträdde
Supinum: avträtt

Vad betyder avträda inom polisväsende ?

avstå från kontrollen över visst landområde

Relaterat till avträda

förlust

avsägelse

upphörande

frikallelse

befrielse

överflyttning

bortgivande

tillbakagång

förnekelse

avgång

lägesförändring

underlägsenhet

underkastelse

Diskussion om ordet avträda