avyttra

avyttrar
avyttrade
avyttrat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till avyttra

Hur böjs ordet avyttra på svenska?

Presens: avyttrar
Preteritum: avyttrade
Supinum: avyttrat

Hur används ordet avyttra

 • "Därför vill Göteborgs stad nu avyttra marken."
 • "Jag kan inte se att de kommer att avyttra bolaget inom den närmaste tiden, utan de måste få ordning på bolaget."
 • "Bilhandlaren Bilia expanderar i Norge genom att köpa Kverneland Bil Drammens verksamhet och samtidigt avyttra den egna rörelsen Bryne till Kverneland."
 • "Bilhandlaren Bilia expanderar i Norge genom att köpa Kverneland Bil Drammens verksamhet och samtidigt avyttra den egna rörelsen Bryne till Kverneland."
 • "Jag kan inte se att de kommer att avyttra bolaget inom den närmaste tiden, utan de måste få ordning på bolaget."
 • "– Ett annat skäl är att inkomsterna ju minskar när man blir pensionär, man kanske blir ensamstående, man kan behöver avyttra värdepapper och måste kunna räkna på hur det slår på skatten, säger Rubensson."
 • "– Vi tittar på vilka fastigheter som staten ska värna om rent kulturhistoriskt och vilka vi så småningom ska avyttra."
 • "– Vi tittar på vilka fastigheter som staten ska värna om rent kulturhistoriskt och vilka vi så småningom ska avyttra."
 • "– Det är en komplex konkurs med patent och andra immateriella rättigheter som vi nu ska avyttra på bästa möjliga sätt, säger konkursförvaltare Rickard Ström, Lindahls advokatbyrå i Göteborg."
 • "Island och Färöarna söker sig alltmer till Ryssland, Asien och Afrika för att avyttra sin fångst."
 • "För att täcka de skenande kostnaderna valde den tidigare ledningen att ta stora lån, att sälja värdepapper och samtidigt avyttra flera centrala fastigheter."
 • "Eftersom mannen inte åtgärdat problemen tvingas han nu avyttra sin besättning."
 • "” Efter flera månader har vi nu nått en punkt då vi skall undersöka om vi tillsammans med Turkcell kan avyttra Fintur Holdings."
 • "Nu planerar finska flygbolaget att avyttra hela innehavet."
 • "Volvo ser också över möjligheten att avyttra verksamheten i Volvo Construction Equipment ( Volvo CE ), enligt tidningen."
 • "– Att överhuvudtaget få ihop tillgångarna till ett paket, som har varit möjligt att avyttra, har varit extremt komplicerat."
 • "I ett sådant läge kan bolaget tvingas att avyttra tillgångar, skriver bolaget i en riskanalys."
 • "Sandvik har tecknat avtal om att avyttra Sandvik Process Systems till FAM AB, ägt av de tre största Wallenbergstiftelserna."
 • "Men vi måste först se över om man får avyttra verk, juridiskt, eftersom det här var en donation, säger Jöran Österman."
 • "Att avyttra de här i Sverige, Norge eller Danmark är nästan fullständigt omöjligt."

Rim på avyttra

Diskussion om ordet avyttra