tillhandahålla

tillhandahåller
tillhandahöll
tillhandahållit
Verb

Översättningar

Synonymer till tillhandahålla

Hur böjs ordet tillhandahålla på svenska?

Presens: tillhandahåller
Preteritum: tillhandahöll
Supinum: tillhandahållit

Hur används ordet tillhandahålla

 • "Sedan den 1 augusti 2010 krävs det tillstånd för att tillhandahålla betaltjänster."
 • "Men ingreppet är inte bra för alla och sjukvården måste ha till uppgift att tillhandahålla andra alternativa effektiva behandlingsmetoder – inte minst för alla dem med måttlig fetma som börjar få fetmarelaterade sjukdomar som högt bodtryck, förhöjda blodfetter och diabetes."
 • "Sedan den 1 augusti 2010 krävs det tillstånd för att tillhandahålla betaltjänster."
 • "Det som ändå gör den till en ingång till filosofen Fredrik Svenaeus bok Homo patologicus : Medicinska diagnoser i vår tid är att vitsen rätt så väl illustrerar hur medicinska diagnoser i vår tid allt mer kommit att tillhandahålla centrala dimensioner av vår mänskliga identitet."
 • "– Vi kan inte göra mycket mer än att tillhandahålla vägnätet, det ligger där det ligger, säger Lennart Helsing, informatör på myndigheten."
 • "– Vi kan inte göra mycket mer än att tillhandahålla vägnätet, det ligger där det ligger, säger Lennart Helsing, informatör på myndigheten."
 • "Det största kontraktet är med en av Brasiliens största metallproducenter, där SKF ska tillhandahålla underhållstjänster."
 • "Dels har man bortsett från vikten av att tillhandahålla begripliga mått på vad som skall räknas som framgångsrika ( och mindre framgångsrika ) skolor och goda undervisningsprestationer, det vill säga mått som kunde förstås av såväl politiker som allmänhet."
 • "I Stockholm eller Köpenhamn handlar det mer om ’ Vad kan du tillhandahålla för mig? ’ Här är det mer : ’ Vem känner du? ’ Först när du kommit över den barriären kan man börja prata om ändamålet."
 • "Han skall ha använt filmerna och fotografierna i utpressningssyfte, för att få de minderåriga att fortsätta tillhandahålla honom poseringstjänster."
 • "– Dels är ju inte domen prejudicerande men framförallt är det helt orimligt att kommunen ska tillhandahålla fria blöjor."
 • "Vi försöker tillhandahålla boende och möbler helt enkelt."
 • "– Vi är av den uppfattningen att så länge kontanter är en del av samhället och det finns en efterfrågan från våra kunder så kommer vi tillhandahålla det, säger Hedvig Stache, bankchef vid Handelsbanken i Karlskrona."
 • "Det uppges hur regionen fick tillhandahålla tolktjänster till patienterna eftersom det annars hade inneburit en risk för människors liv och hälsa."
 • "Flera studenter håller på att flytta in i det gamla fängelset i Karlskrona, trots att Vita briggens fastighetsägare saknar tillstånd att tillhandahålla studentbostäder där."
 • "Dessa har till uppgift att tillhandahålla vikarier för korta och längre perioder i förvaltningarnas olika verksamheter."
 • "– Vi ser det som att fastighetsägaren bör tillhandahålla och i vissa fall sätta upp brandvarnare och hyresgästen som ska stå för underhåll och skötsel, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB till tidningen."
 • "Utöver kravet på löneökningar kräver Kommunal att arbetsgivarna ska begränsa de anställdas så kallade delade turer, tillhandahålla arbetskläder för personal inom vård och omsorg, samt gå med på en extra föräldramånad."
 • "Trots att alla kommuner måste tillhandahålla minst en etanolpump placeras de flesta i tätorterna."
 • "Varje landsting beslutar själv om vilken information de vill tillhandahålla i e-journalerna."

Diskussion om ordet tillhandahålla