avhjälpa

avhjälper
avhjälpte
avhjälpt
Verb

Översättningar

Synonymer till avhjälpa

Hur böjs ordet avhjälpa på svenska?

Presens: avhjälper
Preteritum: avhjälpte
Supinum: avhjälpt

Hur används ordet avhjälpa

 • "Förskolan kan inte avhjälpa alla problem vårdnadshavare möter, det ska den inte."
 • "Butiken, Affordable Luxury i Stockholm, motsatte sig kravet eftersom de inte getts möjlighet att avhjälpa felet."
 • "ARN : Rekommendation att avhjälpa felet eller ersätta för motsvarande kostnader."
 • "– Jag räknar med att vi kommer att lämna in en stämningsansökan till Uddevalla tingsrätt någon gång i maj, om inte NCC omedelbart tar ansvar för att avhjälpa bristerna, säger Anders Wennergren."
 • "Enligt Orust säger avtalet att NCC är skyldigt att avhjälpa fel i enlighet med kommunens krav."
 • "Enligt Orust säger avtalet att NCC är skyldigt att avhjälpa fel i enlighet med kommunens krav."
 • "Uppdraget : stäm NCC och tvinga på så sätt byggjätten att avhjälpa felen i Henåns skola."
 • "Det är fastighetsägaren Aranäs som är ansvarig för att avhjälpa hindret och förvaltaren Bengt Andersson är inte heller nöjd med dagens situation."
 • "På sin hemsida skriver Orust kommun : ” Förhandlingarna har nu strandat eftersom NCC inte vill avhjälpa felen på egen hand utan kräver medverkan från kommunen, inte bara ekonomiskt utan även vad gäller ansvar för arbetena. ”"
 • "– NCC är enligt regelverket AB 92 skyldigt att avhjälpa felen som den opartiske besiktningsmannen antecknat i besiktningsprotokollet."
 • "Metangas läckte ut från en gödselanläggning på en gård i Nättraby, men räddningstjänsten kunde snabbt avhjälpa problemet."
 • "– Vi har ju reklamerat detta i flera omgångar till entreprenören och gett honom flera möjligheter att avhjälpa."
 • "Men på Tunabyggen säger man att man försökt avhjälpa problemen så gott man har kunnat, och pekar istället på hur viktigt det är med kunnig driftspersonal."
 • "Allmänna reklamationsnämnden anser att företaget ska avhjälpa eventuella fel på filtret och om det inte går bör kunden ha pengarna tillbaka."
 • "På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att avsätta ytterligare 25 miljoner kronor under de kommande tre åren för att avhjälpa problemen."
 • "Företaget skriver också att de ” tycker att det hedrar ägaren att denne inte planerar att avhjälpa de obotliga problemen ” – något som diverse avestabor, likt"
 • "Senast den 18 augusti 2017 ska skolan ha vidtagit åtgärder för att avhjälpa påtalade brister."
 • "Företaget skrev också att de ” tycker att det hedrar ägaren att denne inte planerar att avhjälpa de obotliga problemen ”."
 • "– Vi har under flera månaders tid försökt avhjälpa och undanröja risken för missförhållanden med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande, säger Camilla Hofström, chef för individ- och familjeomsorgen, IFO, i Ludvika."
 • "Det var när mannen råkade ut för ett stopp på traktorn och skulle kliva ur för att försöka avhjälpa problemet som olyckan var framme."

Diskussion om ordet avhjälpa