utarbeta

utarbetar
utarbetade
utarbetat
Verb

Synonymer till utarbeta

Hur böjs ordet utarbeta på svenska?

Presens: utarbetar
Preteritum: utarbetade
Supinum: utarbetat

Hur används ordet utarbeta

 • "Kommunen håller just nu på att utarbeta sin klimatanpassningsplan."
 • "Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge ” är överens om att utarbeta en gemensam avsiktsförklaring för en gemensam regionbildning i södra Sverige senast 2019 ”."
 • "Enligt Skolinspektionens beslut behöver skolan även utarbeta rutiner för att säkerställa en likvärdig bedömning och betygssättning."
 • "De moderata oppositionsråden i Landstinget Dalarna – Ulf Berg och Christer Carlsson – föreslår i en motion att landstinget och de religiösa samfunden ska utarbeta rutiner så att anhöriga och sjukvårdspersonal kan få stöd oavsett var ett dödsfall sker."
 • "Presidiet fick utarbeta skärpta förhållningsregler för hur man beter sig i fullmäktigesalen och blev hårdare på att bryta när det till exempel blev personangrepp i debatten."
 • "Syftet är bland annat att utarbeta råd till skogsägare."
 • "- Rektorerna kommer att utarbeta handlingsplaner i dialog med sin personal."
 • "Utbildningen är en följd av fjolårets uppmaning från Skolverket, där det påpekades att kommunen behövde utarbeta en plan för arbetet med studie- och yrkesvägledning för elever i de lägre åldrarna."
 • "Redan i fredags var parterna överens om att utarbeta en bonus som innebär en ökad ersättning till sjuksköterskor för helg- och natttjänstgöring."
 • "– Jag hoppas att man kommer kunna fatta ett gemensamt beslut i Sverige, att man kan utarbeta nationella riktlinjer som är gemensamma på alla förlossningsavdelningar, som baseras på det bästa evidens kunskapsläget som finns idag, säger Ulla-Britt Wennerholm."
 • "Kommunen håller just nu på att utarbeta sin klimatanpassningsplan."
 • "Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge ” är överens om att utarbeta en gemensam avsiktsförklaring för en gemensam regionbildning i södra Sverige senast 2019 ”."
 • "Enligt Skolinspektionens beslut behöver skolan även utarbeta rutiner för att säkerställa en likvärdig bedömning och betygssättning."
 • "De moderata oppositionsråden i Landstinget Dalarna – Ulf Berg och Christer Carlsson – föreslår i en motion att landstinget och de religiösa samfunden ska utarbeta rutiner så att anhöriga och sjukvårdspersonal kan få stöd oavsett var ett dödsfall sker."
 • "Presidiet fick utarbeta skärpta förhållningsregler för hur man beter sig i fullmäktigesalen och blev hårdare på att bryta när det till exempel blev personangrepp i debatten."
 • "Syftet är bland annat att utarbeta råd till skogsägare."
 • "- Rektorerna kommer att utarbeta handlingsplaner i dialog med sin personal."
 • "Utbildningen är en följd av fjolårets uppmaning från Skolverket, där det påpekades att kommunen behövde utarbeta en plan för arbetet med studie- och yrkesvägledning för elever i de lägre åldrarna."
 • "Redan i fredags var parterna överens om att utarbeta en bonus som innebär en ökad ersättning till sjuksköterskor för helg- och natttjänstgöring."
 • "– Jag hoppas att man kommer kunna fatta ett gemensamt beslut i Sverige, att man kan utarbeta nationella riktlinjer som är gemensamma på alla förlossningsavdelningar, som baseras på det bästa evidens kunskapsläget som finns idag, säger Ulla-Britt Wennerholm."

Vad betyder utarbeta inom bildligt ?

upprätta, skapa, förändra gällande regler

Relaterat till utarbeta

skrivning

förberedelse

slut

förbättring

alstring

form

fullständighet

Diskussion om ordet utarbeta