arbeta

arbetar
arbetade
arbetat
Verb

Översättningar

Synonymer till arbeta

Hur böjs ordet arbeta på svenska?

Presens: arbetar
Preteritum: arbetade
Supinum: arbetat

Hur används ordet arbeta

 • "– Biodiskussionen startade i samma veva som bostadsprotesterna och nu är vi många fler som arbeta för att Göta bio ska leva vidare, säger Kristina Jung, tidigare ordförande och numera styrelseledamot i föreningen Göta vänner."
 • "Det är inte samma sak att arbeta i den offentliga verksamheten som att ha en butik på Storgatan."
 • "I Sverige sägs det att man inte ska leva på bidrag utan att alla skall arbeta."
 • "I flera artiklar har vi beskrivit hur det är att bli gammal i Göteborg, hur äldreomsorgen fungerar och hur det är att arbeta hos de äldre."
 • "Jag har haft glädjen att både arbeta med vilsna tonåringar och människor i livets slutskede."
 • "– Sedan den boken har jag skaffat en massa erfarenhet av att arbeta med företag runt om i världen."
 • "Länsstyrelsen, som nu yttrat sig, anser att åtgärderna inte medför någon betydande miljöpåverkan vilket i praktiken underlättar för Härryda kommun att arbeta vidare med frågan."
 • "– Anledningen till att vi valde att arbeta med det här projektet var att jag alltid har haft hund i min familj under uppväxten."
 • "Men professionaliteten är viktig, det är skillnad på att öppna teatern och låta de unga göra vad de vill, och att erbjuda dem att tillsammans med ett konstnärligt team arbeta med Backas grundläggande anspråk."
 • "Skälet att akutsjuksköterskorna inte längre orkar arbeta kvar är att arbetsbelastningen är extremt hög."
 • "– De konsekvenser det här får är framför allt en dålig arbetsmiljö, ett av de största bekymren är att det blir för slitsamt att arbeta."
 • "Vi vill tacka dem för deras arbete och hoppas att många av dem väljer att tacka ja och fortsätta arbeta tillsammans med oss, säger Martin Petersen, chef för Products & IT på Telenor Sverige."
 • "När det gäller yngre elever så är det mycket man måste arbeta med, säger hon."
 • "Genom att arbeta så, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i vårdförloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och behandlingsstart, ska väntetiderna kortas och vården bli mer jämlik."
 • "Vi måste fortsätta att arbeta aktivt inom området i Sverige, men även påverka internationellt, säger Olov Aspevall, sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten, till Nyhetsbyrån Siren."
 • "” Utifrån den information vi har fått ta del av anser vi inte att byggnaden i dagsläget är lämplig för personalen att stadigvarande arbeta i ”."
 • "– Vi ser fram emot ett gott samarbete i de områden där vi fortsätter att arbeta tillsammans."
 • "– De kommer börja arbeta med det direkt på måndag morgon, säger Marina Eriksson."
 • "För att kunna diskutera och få stöd i hur kommunerna kan arbeta förebyggande för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism var Christer Mattsson och Robin Andersson från Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet inbjudna."
 • "Där kommer man att arbeta för att söka upp unga nyanlända på boenden och skolor för att få dem att engagera sig i musikaktiviteter."

Ordet arbeta har 3 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom vardagligt
 • Inom militärväsen
utbildning
vardagligt
militärväsen

Vad betyder arbeta inom utbildning ?

utföra en handling genom att använda sina krafter för att uppnå något resultat av nytta för sig själv eller andra

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till arbeta (inom utbildning)

Möjliga synonymer till arbeta (inom utbildning)

Ordet arbeta inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till arbeta (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till arbeta (inom vardagligt)

Ordet arbeta inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till arbeta (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till arbeta (inom militärväsen)

Diskussion om ordet arbeta