anteckna

antecknar
antecknade
antecknat
Verb

Synonymer till anteckna

Hur böjs ordet anteckna på svenska?

Presens: antecknar
Preteritum: antecknade
Supinum: antecknat

Hur används ordet anteckna

  • "Sen får man anteckna och skriva"
  • "Enligt källor till tidningen fick bara ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen delta under beslutet, och de fick inte ens anteckna vad som sas i rummet eller svara på frågor efteråt."
  • "Dessa 3 ledamöter kör nu en skarp test, det är inte helt problemfritt så här i inledningsskedet, Man vill ju anteckna i dokumenten men det visade sig svårt med pdf - filerna."
  • "Där missade man att anteckna bolagets representanters efternamn och det ledde till att en kriminell person med näringsförbud fick bygglov."
  • "Ljusdals kommun missade att anteckna efternamn när de hade ett möte med ett bolag inför ett bygglov."
  • "Jag kommer anteckna mig för nästa år också."
  • "Ett annat tips är att anteckna vad en misstänkt person har på sig för kläder eller vilket fordon som eventuellt används."
  • "För den med till exempel aspergers, adhd eller långvarig psykisk ohälsa kan det handla om hjälp med att anteckna under föreläsningar eller att studenten får längre tid på sig att skriva en tenta."
  • "– De som är vuxna och ute i arbetslivet använder punktskrift i väldigt hög utsträckning för att till exempel kunna hålla föreläsningar och anteckna."
  • "- Vi är här för att dokumentera jakten, fotografera och anteckna, och se till så att jägarna inte skjuter hej vilt."

Vad betyder anteckna inom kontor ?

snabbt skriva ner (text, en illustration eller någon annan typ av information) på en papperslapp, i en datorfil eller liknande, ofta emedan en människas eget minne inte litas på; skapa en anteckning över

Diskussion om ordet anteckna