parafrasera

parafraserar

parafraserade

parafraserat

parafrasera

Verb