uttrycka

[²ʉ̀ː(t)ˌtrʏka]
uttrycker
uttryckte
uttryckt
Verb

Översättningar

Hur uttalas ordet uttrycka?

[²ʉ̀ː(t)ˌtrʏka]

Hur böjs ordet uttrycka på svenska?

Presens: uttrycker
Preteritum: uttryckte
Supinum: uttryckt

Hur används ordet uttrycka

 • "Det är hennes sätt att uttrycka sig."
 • "Det är ­samma ­ambition att uttrycka mer än vad ­realismen ­någonsin ­förmår"
 • "Min poäng är att feminist kan ju bara den kalla sig som har privilegiet att kunna kalla sig det och därmed uttrycka påverkan för de som har en svagare ställning."
 • "I Göteborg misstror människor hemtjänsten och äldreomsorgen, de göteborgska skolorna halkar efter skolor i andra delar av landet, segregationen ökar snarare än minskar och för att uttrycka det milt : alla är inte helt nöjda med Västtrafik, spårvagnsinköp och trafikplanering."
 • "Kenyas utrikesminister kallade i går till sig EU-ambassadörer i landet för att uttrycka sitt ” yttersta missnöje ” – han anklagade europeiska diplomater för att försöka påverka presidentvalet 4 mars i landet."
 • "Till exempel sägs i policyn om yttrandefrihet att ” varje medborgare ska kunna förmedla information och uttrycka sina tankar, åsikter och känslor, i tal, skrift, bild eller på annat sätt ”."
 • "– Om jag ska vara ärlig är det för att jag är jättedålig på att uttrycka mig i skrift."
 • "Det är samma uttalade vilja till försköning, samma ambition att uttrycka mer än vad realismen någonsin förmår."
 • "Hatkänslor och vrede har alltid funnits men nu har de som inte tidigare haft möjligheter att uttrycka sig offentligt fått tillgång till nätets enorma räckvidd."
 • "Både yrkeskvinnor som journalister och författare, men också kvinnor som är vanliga privatpersoner, kan inte uttrycka sina åsikter på nätet utan att mötas av floder av hot, förtal och kränkningar."
 • "Grundtanken är att människor med funktionshinder ska få uttrycka sig och vara delaktiga i samhället."
 • "Personalen fortsatte med att uttrycka sin oro för patienter och tillgängligheten till vårdplatser."
 • "Annie Gylling som är teaterpedagog i ” Teater för äldre ” har själva märkt att för vissa är det lättare att uttrycka sig med kroppen."
 • "Den äldre finska minoriteten behöver kunna uttrycka sina behov av omsorg på sitt eget språk."
 • "Mest besvikna över att vuxna människor, som ska vara förebilder för dagens och morgondagens generationer, tycker det är okej att uttrycka sig på ett sådant råbarkat sätt, säger Ann-Louise Trulsson ( KD )."
 • "– Det är ett sätt att uttrycka en viss frustration för att det här håller på att gå om intet."
 • "– Det är jätte, jätteviktigt att skriva och få uttrycka sig om vad som händer."
 • "Vi såg ju vad som hände efter Pandemrix-vaccinationerna i samband med svininfluensan, så man ska aldrig uttrycka sig helt tvärsäkert."
 • "– Jag fick det mitt under KU-utfrågningarna här så jag blev lite distraherad om man säger så, för att uttrycka min glädje."
 • "Men så här viktiga frågor kan inte tas på delegation, det måste upp på bordet så att även vi politiker får en möjlighet att uttrycka en uppfattning."