uppenbara

uppenbarar
uppenbarade
uppenbarat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet uppenbara på svenska?

Presens: uppenbarar
Preteritum: uppenbarade
Supinum: uppenbarat

Hur används ordet uppenbara

 • "– Våra bevis är så pass uppenbara så vi har lämnat allt till polis och åklagare."
 • "Det har funnits uppenbara brister i ledarskapet och förändringar behöver göras, men jag tycker samtidigt att det är ett gemensamt ansvar att framåt få det att fungera."
 • "– När det har begåtts uppenbara misstag måste det också få en konsekvens."
 • "Under förhandlingen i tingsrätten medgav 22-åringen att han ljugit om bland annat mordoffrets kriminella kopplingar men menade samtidigt att lögnerna varit så uppenbara att ” ingen kan ha trott på dem ”."
 • "Det finns ju uppenbara likheter, det har stått klart ganska länge, säger Eric Widner."
 • "– I remissen står det att det gäller de resor där det finns uppenbara skäl att anta att de uppgifter som lämnas utan att styrkas med ID-handling kan vara oriktiga."
 • "Hur kunde en läkare med så uppenbara kompetensbrister anställas i landstinget?"
 • "Farorna blev uppenbara för honom när ett av pojklagen spelade en turnering inomhus där SBR-gummigranulat användes."
 • "Den förre detta allsvenska skyttekungen Niklas Skoog anser att problemen med SBR-granulatgummi blir allt mer uppenbara och att materialet borde sluta användas i framtiden."
 • "Om vi kan rädda ett barn från cancer så är det jättebra och jag är övertygad om att det finns uppenbara risker med att spela här, säger Björn."
 • "– Våra bevis är så pass uppenbara så vi har lämnat allt till polis och åklagare."
 • "Det har funnits uppenbara brister i ledarskapet och förändringar behöver göras, men jag tycker samtidigt att det är ett gemensamt ansvar att framåt få det att fungera."
 • "– När det har begåtts uppenbara misstag måste det också få en konsekvens."
 • "Under förhandlingen i tingsrätten medgav 22-åringen att han ljugit om bland annat mordoffrets kriminella kopplingar men menade samtidigt att lögnerna varit så uppenbara att ” ingen kan ha trott på dem ”."
 • "Det finns ju uppenbara likheter, det har stått klart ganska länge, säger Eric Widner."
 • "– I remissen står det att det gäller de resor där det finns uppenbara skäl att anta att de uppgifter som lämnas utan att styrkas med ID-handling kan vara oriktiga."
 • "Hur kunde en läkare med så uppenbara kompetensbrister anställas i landstinget?"
 • "Farorna blev uppenbara för honom när ett av pojklagen spelade en turnering inomhus där SBR-gummigranulat användes."
 • "Den förre detta allsvenska skyttekungen Niklas Skoog anser att problemen med SBR-granulatgummi blir allt mer uppenbara och att materialet borde sluta användas i framtiden."
 • "Om vi kan rädda ett barn från cancer så är det jättebra och jag är övertygad om att det finns uppenbara risker med att spela här, säger Björn."

Ordet uppenbara har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom religion
ALLMÄNT
religion

Ordet uppenbara inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Relaterat till uppenbara (inom ALLMÄNT)

information

uppenbarande

avslöjande

upptäckt

betydelse

Ordet uppenbara inom religion

Översättningar (inom religion)

Engelska

Diskussion om ordet uppenbara

 • - 2009-04-14

  uppenbart heter det väl också.. tänkte lägga till det bara..

uppenbar

Adjektiv

Synonymer till uppenbar (inom religion)

Vad betyder uppenbar inom bildligt ?

som märks omedelbart/mycket tydligt; självklar, flagrant

Relaterat till uppenbar

storlek

bekräftelse

begriplighet

offentliggörande

bevis

synlighet

uppenbarande

utsida

Diskussion om ordet uppenbar