explicit

Adverb

Översättningar

Synonymer till explicit

Vad betyder explicit inom generell ?

uttrycklig

Möjliga synonymer till explicit

Diskussion om ordet explicit

explicit

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet explicit

 • "Flera av attackerna sker ju explicit i islams namn, vilket utgör ett jättebekymmer för många muslimer, eftersom många muslimer själva är ytterst förtvivlade över denna utveckling, svarar Tomas Axelson."
 • "Johan Torgeby kommenterar inte explicit uppgifterna i rapporten, men tar upp hanteringen av penningtvätt – som varit ett annat tema bland nordiska storbanker inför rapporten."
 • "Beslutet är en konsekvens av att Huawei sedan i maj i år har svartlistats av USA, vilket innebär att amerikanska teknikföretag inte får göra affärer med bolaget utan explicit tillstånd."
 • "Så det finns ett tydligt krav på vilken kompetens en tolk ska besitta – så är inte fallet inom sjukvårdsområdet där efterfrågan inte är lika explicit."
 • "* Amerikansk lag förbjuder inte explicit diskriminering mot utländska företag, så det föreligger en risk för orättvis behandling."
 • "Den första tekniken går ut på att ge människor information explicit."
 • "Har du tankar på att ta ditt liv? ” Om man är explicit tydlig blir det också lättare för den som har det svårt – man blir inte lika ensam då."
 • "– För att det inte ska råda någon tvekan, så står det nu explicit om nationalsången i kursplanen för musik, säger Peter Fredriksson."
 • "Handeln med uppgifter från Grindr, en dejtingapp för hbtq-personer, sticker ut särskilt eftersom sexuella preferenser enligt GDPR är en känslig uppgift som kräver explicit samtycke."
 • "Han talade om demokrati och mänskliga rättigheter men inte explicit att få slut på våldsanvändningen, säger hon."

Vad betyder explicit inom bildligt ?

uttrycklig

Diskussion om ordet explicit

explicit

Adjektiv

Hur används ordet explicit

 • "explicit instructions"
 • "she made her wishes explicit"
 • "containing material that might be deemed offensive or graphic, e.g. sexually explicit material"

Ordet explicit har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom ALLMÄNT
teknik
ALLMÄNT

Vad betyder explicit inom teknik ?

precisely and clearly expressed or readily observable; leaving nothing to implication

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till explicit (inom teknik)

Ordet explicit inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till explicit (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet explicit