flat

flatare
flatast
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till flat

Hur böjs ordet flat på svenska?

Komparativ: flatare
Superlativ: flatast

Hur används ordet flat

 • "– Man är väldigt flat."
 • "– Jag tycker att kommunen är alltför flat."
 • "Kristersson pekar ut språkundervisningen som det tydligaste tecknet på att den tidigare integrationspolitiken varit för flat."
 • "Sluta då vara så flat."
 • "” Sluta vara så flat ”"
 • "- Nej, jag är lika flat som alla andra, säger Margareta från Stockholm som har sitt bolån i SBAB."
 • "Hans senaste webbprojekt heter Flattr – en ordlek på orden ” flatter ” och ” flat rate ”."
 • "” För flat mot Milosevic ”"
 • "- Skolpolitiken är alldeles för flat, mobbarna och förövarna får hjälp i stället för offren."
 • "– De religiösa friskolorna har i flera fall brutit mot svenska skolans värdegrund och skolinspektion har varit för flat, sade Kristina Bergman Alme, ombud från Västsverige."

Ordet flat har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom geologi
bildligt
geologi

Ordet flat inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till flat (inom geologi)

Möjliga synonymer till flat (inom geologi)

Diskussion om ordet flat

flat

Adverb

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till flat (inom geologi)

Hur används ordet flat

 • "– Man är väldigt flat."
 • "– Jag tycker att kommunen är alltför flat."
 • "Kristersson pekar ut språkundervisningen som det tydligaste tecknet på att den tidigare integrationspolitiken varit för flat."
 • "Sluta då vara så flat."
 • "” Sluta vara så flat ”"
 • "- Nej, jag är lika flat som alla andra, säger Margareta från Stockholm som har sitt bolån i SBAB."
 • "Hans senaste webbprojekt heter Flattr – en ordlek på orden ” flatter ” och ” flat rate ”."
 • "” För flat mot Milosevic ”"
 • "- Skolpolitiken är alldeles för flat, mobbarna och förövarna får hjälp i stället för offren."
 • "– De religiösa friskolorna har i flera fall brutit mot svenska skolans värdegrund och skolinspektion har varit för flat, sade Kristina Bergman Alme, ombud från Västsverige."

Vad betyder flat inom geologi ?

platt och tunn

Möjliga synonymer till flat

Diskussion om ordet flat

flat

flats
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet flat

 • "Nu återstår bara en husgrund med öppning åt söder där en stor flat sten visar var ingången var."
 • "Lägg ut hela filén på en flat tallrik."

Ordet flat har 8 betydelser

 • Inom boende
 • Inom geologi
 • Inom geografi
 • Inom trädgårdskonst
 • Inom musik
 • Inom järnväg
 • Inom fordon
 • Inom teater
boende
geologi
geografi
trädgårdskonst
musik
järnväg
fordon
teater

Vanligast betydelse av ordet flat inom boende

Översättningar (inom boende)

Synonymer till flat (inom boende)

Möjliga synonymer till flat (inom boende)

Ordet flat inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Möjliga synonymer till flat (inom geologi)

Ordet flat inom geografi

a level tract of land

Översättningar (inom geografi)

Svenska

Möjliga synonymer till flat (inom geografi)

Ordet flat inom trädgårdskonst

a shallow box in which seedlings are started

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Svenska

Möjliga synonymer till flat (inom trädgårdskonst)

Ordet flat inom musik

a notation indicating one half step lower than the note named

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet flat inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Synonymer till flat (inom järnväg)

Möjliga synonymer till flat (inom järnväg)

Ordet flat inom fordon

a deflated pneumatic tire

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till flat (inom fordon)

Möjliga synonymer till flat (inom fordon)

Ordet flat inom teater

a wooden frame covered with painted canvas; part of a stage setting

Översättningar (inom teater)

Svenska

Möjliga synonymer till flat (inom teater)

Diskussion om ordet flat

flat

flatter
flattest
Adjektiv

Hur används ordet flat

 • "a flat refusal"
 • "a flat joke"
 • "a flat desk"
 • "found himself lying flat on the floor"
 • "B flat"
 • "a flat credit"
 • "the beer was flat"
 • "flat beer"
 • "a flat cola"
 • "flat price"
 • "most flat breads are made from unleavened dough"
 • "a flat roof"
 • "flat wall paint"
 • "a flat unshaded painting"

Ordet flat har 13 betydelser

 • Inom luftfart
 • Inom generell
 • Inom psykologi
 • Inom dryck
 • Inom film
 • Inom ekonomi
 • Inom vin
 • Inom ekonomi
 • Inom boende
 • Inom allmänt
 • Inom vardagligt
 • Inom anatomi
 • Inom lingvistik
luftfart
generell
psykologi
dryck
film
ekonomi
vin
ekonomi
boende
allmänt
vardagligt
anatomi
lingvistik

Vad betyder flat inom luftfart ?

having a horizontal surface in which no part is higher or lower than another

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till flat (inom luftfart)

Möjliga synonymer till flat (inom luftfart)

Ordet flat inom generell

having no depth or thickness

stretched out and lying at full length along the ground

(photography) lacking contrast or shading between tones

(music) lowered in pitch by one chromatic semitone

not increasing as the amount taxed increases

not made with leavening

(of a tire) completely or partially deflated

lacking variety in shading

Översättningar (inom generell)

Synonymer till flat (inom generell)

Uttryck till flat (inom generell)

Ord i uttryck för flat (inom generell)

flat är en/ett (inom generell)

flat har undergrupp (inom generell)

flat är del av (inom generell)

Möjliga synonymer till flat (inom generell)

Möjliga synonymer till flat (inom generell)

Möjliga synonymer till flat (inom generell)

Möjliga synonymer till flat (inom generell)

Ordet flat inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Ordet flat inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Svenska
 • fadd  [ dryck ]

Synonymer till flat (inom dryck)

Möjliga synonymer till flat (inom dryck)

Ordet flat inom film

Översättningar (inom film)

Synonymer till flat (inom film)

Ordet flat inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till flat (inom ekonomi)

Ordet flat inom vin

having lost effervescence

Översättningar (inom vin)

Svenska

Synonymer till flat (inom vin)

Möjliga synonymer till flat (inom vin)

Ordet flat inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till flat (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till flat (inom ekonomi)

Ordet flat inom boende

parallel to the ground

Översättningar (inom boende)

Synonymer till flat (inom boende)

Möjliga synonymer till flat (inom boende)

Ordet flat inom allmänt

without pleats

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till flat (inom allmänt)

Möjliga synonymer till flat (inom allmänt)

Ordet flat inom vardagligt

not reflecting light; not glossy

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till flat (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till flat (inom vardagligt)

Ordet flat inom anatomi

without money

Synonymer till flat (inom anatomi)

Möjliga synonymer till flat (inom anatomi)

Ordet flat inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Diskussion om ordet flat

flat

Adverb

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till flat (inom lingvistik)

Hur används ordet flat

 • "came out flat for less work and more pay"
 • "he fell flat on his face"
 • "sail flat against the wind"
 • "she sang flat last night"
 • "he lay flat on his back"
 • "He is flat broke"

Ordet flat har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom segelfartyg
 • Inom dryck
generell
segelfartyg
dryck

Vad betyder flat inom generell, generell, generell, generell ?

at full length

below the proper pitch

against a flat surface

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till flat (inom generell)

Möjliga synonymer till flat (inom generell)

Ordet flat inom segelfartyg

with flat sails

Ordet flat inom dryck

wholly or completely

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till flat (inom dryck)

Diskussion om ordet flat