waggon

waggon
waggoned
waggoned
Verb

Översättningar

Hur används ordet waggon

  • "They waggoned their products to Savannah"

Diskussion om ordet waggon

waggon

waggons
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet waggon har 3 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom generell
  • Inom järnväg
fordon
generell
järnväg

Ordet waggon inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Möjliga synonymer till waggon (inom fordon)

Ordet waggon inom generell

Ordet waggon inom järnväg

Synonymer till waggon (inom järnväg)

Diskussion om ordet waggon