wagon

wagon
wagoned
wagoned
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet wagon

wagon

wagons
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet wagon har 5 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom järnväg
  • Inom jordbruk
  • Inom fordon, polisväsende
  • Inom amerikansk engelska
fordon
järnväg
jordbruk
fordon, polisväsende
amerikansk engelska

Ordet wagon inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till wagon (inom fordon)

Möjliga synonymer till wagon (inom fordon)

Ordet wagon inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Möjliga synonymer till wagon (inom järnväg)

Ordet wagon inom jordbruk

any of various kinds of wheeled vehicles drawn by a horse or tractor

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till wagon (inom jordbruk)

Ordet wagon inom fordon, polisväsende

Översättningar (inom fordon, polisväsende)

Svenska

Synonymer till wagon (inom fordon, polisväsende)

Möjliga synonymer till wagon (inom fordon, polisväsende)

Ordet wagon inom amerikansk engelska

a child's four-wheeled toy cart sometimes used for coasting

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till wagon (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till wagon (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet wagon