carriage

carriages
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till carriage

Ordet carriage har 6 betydelser

  • Inom fiske
  • Inom fordon
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
  • Inom allmänt
  • Inom järnväg
fiske
fordon
generell
sjöfart
allmänt
järnväg

Ordet carriage inom fiske

Översättningar (inom fiske)

Ordet carriage inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Synonymer till carriage (inom fordon)

Möjliga synonymer till carriage (inom fordon)

Ordet carriage inom generell

a wheeled vehicle drawn by horses

Översättningar (inom generell)

Synonymer till carriage (inom generell)

Ordet carriage inom sjöfart

characteristic way of bearing one's body: "stood with good posture"

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till carriage (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till carriage (inom sjöfart)

Ordet carriage inom allmänt

a machine part that carries something else

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Möjliga synonymer till carriage (inom allmänt)

Ordet carriage inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Möjliga synonymer till carriage (inom järnväg)

Diskussion om ordet carriage