chariot

Verb

Vad betyder chariot inom generell, generell ?

transport in a chariot

ride in a chariot

Diskussion om ordet chariot

chariot

chariots
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet chariot har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom fordon
militärväsen
fordon

Vad betyder chariot inom militärväsen ?

a two-wheeled horse-drawn battle vehicle; used in war and races in ancient Egypt and Greece and Rome

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till chariot (inom militärväsen)

Ordet chariot inom fordon

a light four-wheeled horse-drawn ceremonial carriage

Översättningar (inom fordon)

Svenska
  • vagn  [ fordon ]

Möjliga synonymer till chariot (inom fordon)

Diskussion om ordet chariot