Wain

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Wain

Wain

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Wain

wain

wains
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder wain inom fordon ?

large open farm wagon

Möjliga synonymer till wain

Diskussion om ordet wain